• Veckorapport och kommentar över framgångsveckan som gått!

      Ovanlig situation – Medialt genombrott! Payback Sverige har tidigare förekommit i media med jämna mellanrum via tv-framträdanden, radioprogram, debattartiklar i stora tidningar i pappersformat eller på nätet samt på sistone via fallet med klubbhuslokalen i Karlstad. Dock överträffar nog inget den senaste veckan som vi kan kategorisera som ett klart medialt genombrott för Payback […]
  • Payback och ABATE har träffats och slutit avtal om skilda verksamhetsområden!

    Representanter för de bägge svenska bikerorganisationerna Payback Sverige och ABATE Sverige träffades under gemytliga former under måndagen den 2 september i Göteborg hos Vildvittras MC. Mötet hade för avsikt att lära känna varandra som personer samt att diskutera framtida arbetsformer. Organisationerna kom överens och undertecknade ett avtal som framöver delar upp arbetsområdena. Payback Sverige tar hand om allt som […]
  • Information: Paybacks Sveriges arbetsmetoder och uppnådda resultat nedvärderas och kritiseras inifrån kulturen!

    Payback Sverige är van vid att få kritik från parter utanför bikervärlden. Det är en helt annan sak när kritiken kommer inifrån kulturen. Vi kommer inte här att bemöta kritiken då vi inte vill sänka oss till samma låga nivå och då det är ett främmande fenomen inom kulturen att dryfta saker offentligt.