• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Sverigemodellen: Payback Sverige ger replik till Lasse Wierup och genmäle till Ystad Allehandas artikel

Sverigemodellen: Payback Sverige ger replik till Lasse Wierup och genmäle till Ystad Allehandas artikel

Ystads Allehanda publicerar idag en artikel benämnd ”Våldet inget som drabbar gemene man”. I artikeln får Lasse Wierup ensidigt komma till tals och framföra sin felaktiga syn på en bikerkulturell företeelse varför jag härmed tvingas gå i svaromål.

Lasse Wierup säger i artikeln följande: ”Sverigemodellen är ett sofistikerat sätt av HA att knyta till sig mindre mc-klubbar. Man vill förebygga att klubbarna går över till andra grupperingar. Då detta är ett lika okunnigt som felaktigt yttrande i sak vill jag ge delge fakta i saken och replikera som följer:

Sverigemodellen

1996 bildades Stockholmsmodellen, den direkta föregångaren till Sverigemodellen. Avsikten var att styra upp en allt oregerligare nyetablering av mc-klubbar i Stockholmsområdet. Den utgjorde och utgör således ett effektivt instrument att sortera bort oseriösa klubbar som ville bli en del av gemenskapen utav fel orsaker. Modellen hade också som uppgift att reglera copyrightfrågor för att därigenom stämma i bäcken och förebygga eventuella konflikter. Det intressanta i sammanhanget var att Hells Angels var den klubb som var motståndare till införandet av denna modell, alltså samma klubb som nu Lasse Wierup påstår styra hela modellen!?? Ett faktum som påvisar Wierups direkt bristande kunskap i ämnet!

Då modellen visade sig framgångsrik lades cirka ett halvår senare ett förslag fram till Sverigemötet att modellen skulle gälla hela Sverige. På Sverigemötet har alla deltagande klubbar en röst, och en majoritet av klubbarna röstade för förslaget som därigenom antogs att gälla såsom etableringsmodell för hela Sverige, därav också namnet Sverigemodellen. På mötet deltog såväl Hells Angels som Bandidos varför envar kan förstå att modellen vare sig är initierad, beslutad eller styrd av Hells Angels. Vad mera är att i flera regioner finns inga så kallade stödklubbar eller supportklubbar till Hells Angels vilket ytterligare bevisar polisens uppenbara lögner i ämnet. Allt tal om att klubbar igenom att medverka i Sverigemodellen därmed skulle stödja Hells Angels är fria fantasier tagna direkt ur luften som saknar all form av substans och som enbart har för avsikt att smutskasta och kriminalisera såväl en enskild klubb som alla övriga medverkande klubbar och deras enskilda medlemmar.

Idag avser Sverigemodellen 284 ryggmärkesklubbar och därvid förmodligen någonting mellan 2 500 och 3 000 enskilda personer och medlemmar. Det faller på sin egen orimlighet, att Lasse Wierup i Ystads Allehanda och såsom polismyndigheter på senaste tiden gjort, försöka att kriminalisera en så stor grupp av Sveriges befolkning enbart på grund av tillhörighet till en modell skapad för att i förväg lösa och stävja konflikter inom mc-kulturen.

Vänligen

Peter Schjerva för Payback Sverige

Länk till Ystads Allehandas artikel:
http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/article1480345/Valdet-inget-som-drabbar-gemene-man.html

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin