• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Sverige tillsätter ambassadör mot organiserad brottslighet att arbeta tillsammans med Europol och Eurojust!

Sverige tillsätter ambassadör mot organiserad brottslighet att arbeta tillsammans med Europol och Eurojust!

Utrikesdepartementets deklaration

Regeringens utrikesdeklaration presenterades av utrikesminister Ann Linde vid 2020 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 12 februari.

Regeringen har sedan hösten 2014 genomfört en rad åtgärder i kampen mot den organiserade brottsligheten, bl.a. genom straffskärpningar och fler poliser, men också med viktiga brottsförebyggande insatser.

Men vi vet att denna brottslighet också har förgreningar utomlands.

Därför tar vi nya initiativ för att förstärka brottsbekämpningen, via våra ambassader och internationella samarbeten.

Vi tillsätter i Utrikesdepartementet en ambassadör som ges uppdraget att samordna UD:s arbete mot organiserad brottslighet och stötta svenska brottsbekämpande myndigheter.

Våra ambassader får i uppdrag att bevaka frågan om brottslighet med koppling till Sverige. Vissa ambassader till exempel i västra Balkan, i Sydkaukasien och i Latinamerika får ett särskilt uppdrag att prioritera frågan.

Regeringen kommer att fortsätta det framgångsrika arbetet mot organiserad brottslighet i Östersjöstaternas råd och inom ramen för Barentsrådet, EU:s östliga partnerskap och Nordiska ministerrådet.

Sverige kommer att stärka arbetet för att stoppa flödet av vapen och droger och ta nya steg mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Europol och Eurojust är centrala i detta arbete.

Vad har detta med bikerkulturen att göra?

I princip ingenting med tanke på deklarationens innehåll. Men i praktiken har det väldigt mycket med bikerkulturen att göra eftersom såväl regeringen som polisen fortfarande, utan något som helst belägg i sak, betraktar mc-klubbarna som den största gruppen inom den organiserade brottsligheten. Så i praktiken, även om politiker inte så säger så, tillsätts en ambassadör att arbeta mot organiserad brottslighet och de internationella mc-klubbarna i förstärkt, intimt samarbete med Europol och Eurojust.

Källa

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin