Pressmeddelande från Scanbike!

scanbike2

Pressmeddelande från Scanbike

Som vi tidigare har gått ut med kom nummer 3 av Scanbike inte ut i butikerna på grund av en tvist med vårt dåvarande tryckeri. Vi håller nu på att strukturera om Scanbike både när det gäller bolag, tryckeri och när det gäller redaktionen. Jag har själv beslutat att sluta arbeta med Scanbike. Dessa 10 år med Scanbike har varit roliga och lärorika men nu är det dags för en förändring.

Vi arbetar för att återkomma med ett nytt nummer av Scanbike i början på december 2014. Med nya friska idéer och krafter under ledningen av en ny Chefredaktör

Tack för denna tid

Mikael Blomdahl

Redaktör/ Editor In Chief

Information from Scanbike

Information about Scanbike

As we have previously gone out with was number 3 of Scanbike not out in the shops because of dispute with the company that prints ScanBike. We are now going to restructure Scanbike regarding the companies, printing company and for the editors. I have decided to stop working with Scanbike. These 10 years with Scanbike has been fun and educational but now it’s time for a change.

We working to come back with a new issue of Scanbike in the beginning of december 2014. With fresh ideas and under the leadership of a new Editor In Chief

Best Regards

Mikael Blomdahl

Editor In Chief

Länk till originalartikel:
http://scanbike.se/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin