Payback versus Polisen = Fakta ställda mot påståenden!

expertbild

Paybacks temaserie om ”Kriminella MC-gäng??” fick Polisen och Expressen att krypa fram ur rännstenen!

Payback Sverige har under våren publicerat en rad faktabaserade artiklar med källhänvisningar till artiklar, böcker, rapporter, utredningar samt forskning. Artikelserien kommer att fortsätta och omfatta sammanlagt 30 stycken allt tyngre artiklar, med allt högre juridisk bärighet och relevans. Flera mycket välrenommerade personer med stor kunskap och mycket god etablering i samhället kommer att uttala sig i artiklar/intervjuer som ej tidigare publicerats.

Att Paybacks artikelserie skulle få polisens mediakanal, Expressen, att krypa fram ur rännsten i ett försök att ånyo smutskasta bikers och bikerklubbar är ju därför högst förväntat och så har också skett.

Genom att samla tre så kallade experter från Polisen som fritt får komma till tals utan att riskera att få besvärliga frågor rörande källor, har Expressen försökt att bemöta Paybacks fullödiga bevis för att klubbarna inte är några kriminella organisationer.

Hur har då Polisen/Expressen lyckats?

Expressens artiklar är uppbyggda på exakt samma sätt som media under 25 år byggt anklagelseakter utan belägg mot mc-klubbar. Artiklarna innehåller inga som helst fakta och de saknar helt alla former av fakta- och källhänvisningar i sak. Med andra ord: Där Payback hela tiden hänvisar till externa källor, fakta, forskning och utredningar kan Polisen bara hänvisa till sina egna uttalanden som helt saknar belägg och hänvisningar.

Polisen fortsätter sitt uttjatade påståenden om att klubbarna är kriminella organisationer och att klubbarna sysslar med olika former av verksamheter utan att några belägg kan framläggas vilket på enkelt sätt borde kunna presenteras om så varit fallet efter miljardrullande totalövervakning av bikerkulturen under 25 år! Inte sant?

Nåväl, det är ju upp till var och en att sätta sin tillit till den part som läsaren anser besitta högst trovärdighet. En part lägger fram fakta som är direkt kontrollerbara mot fakta, forskning och utredning eller om läsaren vill sätta sin tilltro till en part som enbart rör sig med egna påståenden som under 25 år ej kunnat belagts…

Länk till aktuell artikel: http://www.expressen.se/gt/sa-har-de-kriminella-mc-gangen-fatt-faste/

Länk till Payback Sverige samlingssida över artiklar i ”Kriminella MC-gängsserien”:
http://www.payback.name/?page_id=15465

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin