• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige kräver skadestånd från Rikspolisstyrelsen för Julfesttillslaget!

Payback Sverige kräver skadestånd från Rikspolisstyrelsen för Julfesttillslaget!

nyannons2jpeg

Nu inleds SOP-satsningen!

Payback Sverige har nu inlett bikerkulturens svar på polisens satsning mot organiserad brottslighet, vår så kallade SOP-satsning. Begreppet är en förkortning av Systematiska och Organiserade Polisövergrepp. Se vidare i länkade inlägg.

Skadeståndskrav – en förutsättning!

För att kunna driva process mot en myndighets olaga handlande kan processen föregås av ett skadeståndsyrkande som ställs till motparten. Att ett skadeståndskrav i  sig föreligger är ett nödvändigt kriterium för att Tingsrätten i nästa skede ska godta ärendet.

Rikspolisstyrelsen krävs på skadestånd i ett första steg!

Payback Sverige har idag därför inlett förfarandet genom att i ett första steg kräva Rikspolisstyrelsen på ett skadestånd på 35 000 upp till 55 000 kronor/person som olaga frihetsberövades i samband med tillslaget mot Punisher MC:s julfest 2011. Vid processen senare kommer fler saker att drivas. Se skadeståndsyrkandet sist i inlägget.

Ärendena har tyvärr försenats dels på grund av advokaternas digra arbetsbördor men även på grund av att det juridiska förfarandet, vars tekniska uppbyggnad är helt unik för Sverige, måste vara vattentätt i alla led vilket det nu är.  Så nu kör vi!

Polis och media försöker skrämma Payback till tystnad!

TV 4, med Lasse Wierup, har börjat granska Payback genom att förhöra sig och begära ut uppgifter från olika håll angående Paybacks vice ordförande, advokat Ismo Salmi .

Här är Ismo Salmis egen kommentar till förfarandet: ”Jag har fått indikationer på att TV4 försöker göra efterforskningar på mitt partikansli. Detta upplever jag vara en kränkning av mina rättigheter som människa och som advokat att driva ärenden. Men samtidigt är jag naturligtvis lite stolt över att ha lyckats driva bikerfrågor så hårt att TV måste ta till extraordinära metoder. Och såsom finne, så ger jag naturligtvis inte upp, utan blir bara mer engagerad, ju mer motstånd som jag möter.”

Samtidigt ser vi en oerhört stor uppmärksamhet från olika myndigheters sida, framförallt Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och Åklagarmyndigheten,  varför vi publicerar ett utdrag ur dagens sökningar på Payback nedan. Tillsammans säger det oss att olika parter nu jobbar väldigt hårt ihop för att försöka hämnas och skrämma Payback till tystnad. Det kommer inte att lyckas! We`ll stand the ground & We won´t back down!

www.payback.name 2014-02-17 14:52:56 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:52:54 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:51:52 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:51:50 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:04:12 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:03:55 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:03:55 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:00:26 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 14:00:24 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 13:58:50 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:58:44 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:57:10 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:57:04 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:57:02 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:56:32 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:56:24 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:55:56 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:55:47 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:55:08 – Skatteverket
www.payback.name 2014-02-17 13:46:36 – Riksdagen
www.payback.name 2014-02-17 13:45:55 – Riksdagen
www.payback.name 2014-02-17 13:03:34 – Kriminalvården
www.payback.name 2014-02-17 13:02:16 – Kriminalvården
www.payback.name 2014-02-17 12:46:17 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 12:46:16 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 12:41:50 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 12:41:50 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 12:28:17 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:23:41 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:23:38 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:23:34 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:22:39 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:22:11 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:21:38 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:21:28 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:21:22 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:20:05 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:19:57 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 12:19:49 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 11:00:14 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 11:00:11 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 10:21:49 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:21:47 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:21:13 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:21:02 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:20:27 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:20:11 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:19:56 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:18:36 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:18:28 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:16:31 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:16:02 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:15:20 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:15:04 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 10:14:24 – Åklagarmyndigheten
www.payback.name 2014-02-17 09:33:15 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 09:31:55 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 09:31:54 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 09:31:50 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 09:31:24 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 09:31:20 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 09:27:10 – Rikspolisstyrelsen
www.payback.name 2014-02-17 09:27:04 – Rikspolisstyrelsen

Kontaktman, juridiskt ombud samt skadeståndsyrkandet

Juridiskt ombud för Payback Sverige och julfestdeltagarna i ärendet är advokat Ismo Salmi, vice ordförande i Payback Sverige.

Kontaktman för media:Payback Sveriges presstalesman, vice ordförande och advokat Ismo Salmi:
http://www.salmipartners.se/medarbetare/stockholm/ismo-salmi/

Skadeståndsyrkandet

Gå med i Payback Sverige – Bikerorganisationen som gör skillnad!

Seger för bikerkulturen! Polisen kritiseras på sju olika punkter!:
http://www.payback.name/?p=10793

Payback Sveriges presskonferens med presentation av SOP-satsningen:
http://www.payback.name/?p=11462

Payback Sverige inleder en särskild satsning mot Systemtiska och Organiserade Polisövergrepp:
http://www.payback.name/?p=10290

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin