Payback Sverige inleder betydelsefullt samarbete med tung, extern organisation!

notgang

Samarbete med extern organisation med inflytelserika medarbetare och kontakter

Payback Sverige har inlett ett samarbete med en organisation utanför bikervärlden. Organisationen ska hjälpa oss med det vi inte kan – att komma till tals i media och beskriva verkligheten bakom anklagelserna mot bikers.

Organisationen har fått en massa material att titta på och kommer att genomgå detta och därefter författa egna skrivelser men även kontakta journalister och andra samhällsdebattörer av vikt som finns inom kontaktnätet. Även gemensamma skrivelser kan komma att författas framöver. Samarbetet har just inletts varför de exakta formerna kommer att ta tid att utarbeta.

Bikerkulturen måste söka hjälp utifrån för att få upp våra ämnen på agendan

Vi måste vara realistiska och arbeta utefter hur verkligen faktiskt ser ut. Idag är det så att våra artiklar läses med stort intresse av media framförallt via pressmeddelanden på mediasajten MyNewsdesk.com men media skriver inte av orsaker vi inte ska utveckla här och nu. Vad återstår då för oss att göra? Jo, att söka samarbete med organisationer utanför bikerkulturen som kan sätta bikerfrågorna på kartan och få upp våra ämnen på bordet. Och, det är exakt vad vi nu gör och inleder.

Samarbetet är även en del i ett större tänk och en större satsning med flera delar vilket vi återkommer med information ikring senare.

Samarbetet möjliggjort av Vice Ordförande Ismo Salmi

Samarbetet hade med all säkerhet inte blivit av om Payback inte valt in den etablerade advokat Ismo Salmi i styrelsen som Vice Ordförande då han dels har egna kontakter utanför bikerkulturen han kan sätta i spel och då det även ger oss just den tyngd och seriositet som vi inte ensamma kan uppnå. Å vad som är bra för Payback Sverige är ju bra för bikerkulturen och vice versa.

För övrigt uttrycker vi bestämt att mc-klubbar är inte några mc-gäng: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin