Payback fyller 5 år idag!

Jub5C.PDF

Paybackverksamheten inleddes den 15 januari 2009 och fyller därför 5 år idag!

Den 15 januari 2009 publicerades det första numret på en enkelt utformad sida av Nättidningen Payback, på utgivaren Peter Schjervas helt privata initiativ. Sedan dess har mycket hänt och tidningen har utvecklats till en officiell riksorganisation för bikers rättigheter vad gäller alla former av negativ särbehandling av bikers och bikerklubbar. Payback har också fått nationella organisationer i ytterligare tre länder: Norge, Danmark och Finland.

Idag är Payback Sverige i första hand en bikerorganisation som driver juridiska ärenden av övergripande natur och med betydelse för flertalet inom kulturen, ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Nättidningen Payback är dock fortfarande en mycket viktig del då det är alla de nordiska organisationernas officiella organ och den plats där Payback-organisationerna har en plats att författa motartiklar, att i skriftlig form informera om bikerkulturens olika drivkafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin