Lagligheten i kommunala köp av mc-klubbsfastigheter!

En viktig och övergripande sak för bikerkulturen är hyreskontraktets rättsliga ställning vid exempelvis uppsägning av kontraktet. Ett nu högaktuellt fall utgörs är Kristianstad kommuns köp av Bandidos Prospect Chapters klubblokal i Åsum utanför Kristianstad.

Kommunjuristen Charlotta Mjellander har under hösten genomgått den rättsliga läget kring hyreskontraktet och konstaterar: ”Hyresrätten kan anses förverkad om man missköter sig, exempelvis genom att inte betala hyran. Hyresrätten kan också anses förverkad om lokalen helt eller delvis används för näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig. Men det finns något rättsfall som säger att misshandel inte räcker. Du blir inte vräkt från din lägenhet för att det uppstått ett slagsmål”.

Ett köp på polisens inrådan innebär att det inte finns ett allmänintresse varför köpet är olagligt!

Kommunen uppgav i initialskedet att köpet skedde på polisens inrådan och betingades uteslutande av en önskan att bli av med mc-klubben. Kommunen har också tidigare gått ut med uppgiften att ärendet hänskjutits till Hyresnämnden en uppgift som idag tillbakavisas av Mjellander. Då kommunen redan i inledningsskedet medgivit att köpet skedde för att försvåra mc-klubbens etablering på orten är således kommunens läge idag juridiskt ohållbart vilket de således kan tacka polisen för.

Rättsläget på området är nämligen glasklart vilket ett tidigare uttalande från kommunförbundets jurist Staffan Wikell fastslagit: ”så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt”, säger Staffan
Wikell. Däremot menar Staffan Wikell att det är svårare för Sandvikens kommun att motivera deras köp av en tom flyghangar vid ett sportflygfält: ”Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva att de inte har nytta av ett hangar”.

Ett köp av en mc-klubblokal måste alltså betingas av ett allmänintresse vilket innebär att det måste ske utefter ett faktiskt kommunalt behov av mark eller lokal. Föreligger inget sådant kommunalt behov är också köpet olagligt vilket kan användas mot envar kommun som försöker köpa en lokal enbart i syfte att vräka en oönskad hyresgäst!

Länk: http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1338847/Bandidos-MC-sitter-tryggt-i-lokalerna.html

Tidigare artikel: http://www.kristianstadsbladet.se/val/article1232131/Sverigedemokraten-emot-Vilksutstaumlllning.html

Paybacks redovisning av anmälan av kommunala fastighetsaffärer:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/roerande-paybacks-anmaelan-avseende-kommunalakoep-av-mc-klubbsfastigheter-298001

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin