Påsksmäll till Barbro Jönsson i två akter!

Barbro Jönsson har under de senaste åren ofta framträtt i Sveriges Television och liksom Wierup och Polismyndigheterna pratat väldigt mycket om mc-klubbarnas kriminella status och brottsbenägenhet. Precis som Wierup och Polismyndigheterna har de dock inte haft någonting i sak att komma med utan bara agerat i en roll av ovetenskapliga demoniserare.

Nyligen fick vi ett antal dokument i vår hand från en person utanför bikerkulturen vilka kan sägas ha ett mycket stort intresse då de visar på Barbro Jönssons egen starka ovilja att agera såväl utefter lagen som utefter domstolsbeslut trots sin bakgrund som åklagare!

Ärende 1 – Det lilla ärendet

I två ärenden, som i grunden är ett fast med olika ärendenummer, som utretts av Justitieombudsmannen kritiseras Polismyndigheten i Västra Götaland för brister i myndighetens rutiner för handläggningen samt för de anställdas kunskap på området! Polismyndigheten ska mot denna bakgrund kritiseras för att inte ha efterlevt grundlagens regler om utlämnande av allmänna handlingar.

Då Barbro Jönsson varit chef för Polismyndighetens juridiska avdelning kritiserar således JO inte bara själva Polismyndighetens agerande utan i själva verket just Barbro Jönsson för att inte efterleva grundlagen och samt för att äga bristande kunskap på området.

Ärende 2 – Det stora ärendet

Barbro Jönsson var under sin tid som stabschef för Västra Götalands Polismyndighet högst ansvarig för den så kallade jätterazzian i Göteborg mot en mc-klubb den 19 maj 2010. 300 poliser, nationella insatsstyrkan, personal från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, tre helikoptrar samt monsterbilen Scad samt inbjuden presskår som från första parkett kunde återge hela händelseförloppet. Kostnaden för insatsen kan utefter de timkostnader m.m som polisen själva anger beräknas ha kostat minst 40 miljoner kronor inklusive livstidslön för en tjallare och hans likaledes dåliga hälft.

Insatsen ledde inte till att en enda person lagfördes för de brott som föranledde insatsen vilket startade spekulationer för vid vilken tidpunkt Barbro Jönsson egentligen slutade som Stabschef och högst ansvarig för hela Polismyndighetens arbete och istället började som chefsjurist vid myndigheten.

I intervjun framgår klart och tydligt på sidan 41 att datumet för tillträdandet av den lägre befattningen var den 1 juni 2010! Alltså bara 11 dagar efter jättefiaskot i Göteborg!! Utefter detta faktum kan ju var och en dra sina egna slutsatser!

På sidan 45 uppger Barbro Jönsson på förhörsledarens frågor om hon funderade på att föra frågan högre upp: Nej gud bevare mig väl…Rikspolisstyrelsen det kan du glömma för där får man ju aldrig någonting från dom överhuvud taget. Dom sticker, de säjer ju inte ett skit förrän vi har stucket ut hakan. Då är dom väldigt snabba och kommer springande efter, men innan gör dom ingenting.

”Jag är antagligen jävligt dum i huvudet”, sa Barbro Jönsson

På sidan 32 uttalar Barbro Jönsson: Jamen du har ju det, jag förstår inte riktigt vad du menar, jag är antagligen jävligt dum i huvudet. Med det uttalande som ju talar för sig själv avslutar vi härmed granskningen av Barbro  Jönsson för denna gång. Det kommer säkert att bli anledning att återkomma då hon såväl som hennes föregångare Siv Persson knappast lär ändra uppfattning och beteendesätt förrän de verkligen förklarats vara psykiskt sjuka, enligt min personliga åsikt!

Läs den mest oseriösa och undanglidande intervju som kanske någonsin offentliggjorts där en offentlig person försöker förvirra begreppen, slingra sig och skylla ifrån sig för glatta livet. Intervjun säger oerhört mycket om vad och vem Barbro Jönsson egentligen är som person. Läs gärna hela dokumentet men framför allt sidorna 30- 53. Väldigt rolig underhållning om inte ämnet varit så allvarligt!

För övrigt önskar Payback Sverige alla bikers och bikerklubbar en riktigt Glad Påsk!

JO-kritik 1

JO-kritik 2

Dokumentet med Barbro Jönsson-intervjun

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin