• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Öppet Brev till Kalla Fakta med uppmaning om kommande program kring bikerprofilering!

Öppet Brev till Kalla Fakta med uppmaning om kommande program kring bikerprofilering!

Payback Sverige har skickat nedanstående brev till redaktionen för Kalla Fakta.

Kalla Faktas program om rasprofilering

Kalla Fakta sände under måndagen den 28 januari ett program om rasprofilering. Ett bra och viktigt program då det satte fokus på polisens olaga kontroller gentemot en specifik grupp. I programmet framgick även med tydlighet polisens oförmåga att förstå vad kränkande särbehandling innebär och får för konsekvenser för den enskilda individen såsom att personen tappar förtroende för samhället men framförallt för polisen i stort.

Det är utmärkt att Kalla Fakta tar upp ämnet men vi skulle vilja påpeka två saker som tyvärr utelämnades i programinslaget.

Legaliteten i polisinsatserna

1. Doktorn i processrätt Simon Andersson har författat en avhandling som även resulterat i en handbok benämnd Skälig Misstanke som han tagit fram speciellt för polis, åklagare och domares räkning och som är tänkt att fungera som kurslitteratur för jurist- och polisutbildningarna för att motverka felaktigt tvångsmedelsanvändande. I handboken slår Andersson fast nedanstående kring polisens tvångsmedelsanvändande:

Det krävs skälig misstanke, en sanningsöversikt vilket innebär att det måste vara troligare att en person är skyldig till ett specifikt, konkret brott än oskyldig, för lagligt användande av tvångsmedel för polisen. Tvångsmedel utgörs i sammanhanget när polisen kontrollerar id utan samtycke och när polisen kroppsvisiterar eller kroppsbesiktigar person. Föreligger inte  skälig misstanke är alla former av tvångsmedelsanvändande från polisens sida också olaglig!

En misstanke måste vara individualiserad och får inte grundas på grupptillhörighet av något slag eller klädsel. Misstanken får vidare inte bygga på tidigare erfarenheterssats eller på att personen känner vissa personer eller är känd i ett visst sammanhang.

Det krävs konkreta misstankar om specifik, individbaserad brottslighet för varje person, vid varje tillfälle för verkställande av tvångsmedel. Se vidare nedan länkade artikel omkring handboken om Skälig Misstanke.

Just det gravt olagliga i polisens användande av tvångsmedel borde satts ett betydligt större fokus på inför allmänhet och politiker så reaktionen hade förstärkts, debatten blivit mer adekvat och polisens illegala kontroller ifrågasatts och därvid kunnat reglerats för att oskyldiga människor därmed i fortsättningen inte skulle ha utsatts vidare. Då hade programmet haft ett vidare anslag i det att det kunnat åstadkomma en förändring och inte som nu bara skildra ett pågående olagligt skeende.

2. Självklart ska alla som utsätts för polisens tvångsmedel få sin sak uppmärksammad i media vilket nu Kalla Fakta har gjort när det gäller polisens tvångsmedelsanvändande på grundval av etnicitet. Den grupp som dock kontrolleras i mycket större omfattning är dock bikers vilket inte alls kommer fram i programmet. Varför, undrar säkert alla bikers? Har då inte bikers samma rätt att få sin sak uppmärksammad? Jo, enligt likabehandlingsprincipen i grundlagen som stadgar att alla är lika inför lagen och äger rätt att behandlas likvärdigt borde därför Kalla Fakta i opartiskheten och rättvisans namn självklart ägna ett helt program åt bikers också, eller hur?

För polisens kontroller av Bikers på vägar och vid mc-event m.m. sker i mycket stor omfattning och har så gjort i snart 30 år. Vi utsätts för repeterande och påtvingade kontroller av id på förare såväl som passagerare på hoj. Vi får våra sadelväskor och bilar genomsökta och kroppsvisiteras ofta. Färdas vi i bil så kontrolleras  inte bara föraren utan samtliga passagerare samt registreras. Detta gäller alla festdeltagare och en mängd bikers oavsett vilken mc-klubb de tillhör eller inte tillhör. För även klubblösa kontrolleras på exakt samma sätt.

I 30 år har denna bikerförföljelsen fått fortgå utan att vare sig Kalla Fakta, Uppdrag Granskning, Agenda eller något annat undersökande program tagit upp ämnet. Varför? För att egentligen är ingen intresserad av att åstadkomma någon förändring av polisens arbetsmetoder utan vill bara åstadkomma ett lite annorlunda program som väcker uppmärksamhet i en vecka och sedan glöms bort eller för att ni på allvar inte vågar gå på djupet och granska polisens arbetsmetoder? är det inte så utan ni är intresserade inte bara av att skildra olika gruppers utsatthet utan även är intresserad av att åstadkomma en direkt förändring så får ni nu chansen.

Läs på nedanstående länkade artiklar så inväntar vi att ni omgående kontaktar Payback Sverige i ärendet för att göra ett riktigt grävande program även om bikerprofilering via: peter@payback.name

Doktor i processrätt OM Skälig Misstanke vid användande av tvångsmedel ger hård bakläxa åt polisens tvångsmedelsanvändande

Om Europadomstolens + människorättsexperts uttalanden om att polisen inte äger rätt att stanna och begära id eller kroppsvisitera personer!

Paybacks Vittnesmålssamling med Bikers Vittnesmål om myndighetsövergrepp

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin