• Hemsida
  • >
  • parasiter på bikervärdkroppen
  • Omkring artikeln “Åkerier drivs som kriminella mc-gäng”!???

    Bakgrund En artikel publicerad i Svenska Dagbladet under helgen har väckt många frågor och mycket irritation i bikerleden. Artikeln har rubriken ”Åkerier drivs som kriminella MC-gäng” och i raden efter rubriken står följande: Ett närmast laglöst land med åkerier som snarast drivs som kriminella MC-gäng.