Om syltryggar, velournissar, Möllers Öppna Brev samt om påstådda hot!

 

      Thomas Möller: Var är hotet? Detta är inget hot. Det är ett löfte att vidta juridiska åtgärder!

Organiserat försök från polisen att mobilisera media till sitt försvar!

En mängd olika företrädare för mc-klubbar har under den senaste tiden hängts ut i media enbart på grund av föreningstillhörighet och icke på grund av konkret brottslighet. Det är självklart fullkomligt oacceptabelt och kan därför inte heller accepteras! Polisens olika brottskumpaner har i denna mediakampanj varit Norrbottenskuriren, Corren, NT och framförallt Expressen.

Det vi ser nu är ett organiserat försök från polisens sida att mobilisera media att gå polisens brottsbekämpande ärenden som numer enbart och uteslutande sker inom medias ram. Polisen har förfallit från att fordom vara en myndighet som faktiskt löste verkliga brott till att inom media skapa en fantombild av ”kriminella bikers” för att vinna fortsatt stöd för en totalt misslyckad kamp mot en icke-existerande organiserad brottslighet i form av bikers och bikerklubbar.

Kronofogde och Skatteverket i ledband!

Representanter för Kronofogdemyndigheten och Skatteverket uttalade sig på polisens vägnar under veckan i Expressen, i klar strid med lagens krav och förordningar om hur de bedrev jakt på bikers och även att de drev personers företag i konkurs. De menade också att de hade stöd i regeringsuppdraget mot organiserad brottslighet för sina åtgärder.

Ett regeringsuppdrag i all ära, men samtliga myndigheter måste vara väldigt medvetna om att varje åtgärd, varenda insats måste ha ett klart uttryckt stöd i lagen annars är den enskilda åtgärden också olaglig. Att hänvisa till ett uppdrag kan icke göras juridiskt. Du kan exempelvis inte som polisen utföra kontroller under störa-och-förstöra parollen och inte heller som ett led i kampen mot organiserad brottslighet för då äger du inget konkret lagstöd och åtgärden är därmed olaglig oavsett vilka uppdrag från riksdag och regering du anför som försvar för dina brottsliga gärningar.

Regeringsuppdrag ger inget lagstöd!

Chefen för rättssektionen i Polismyndigheten Skåne svarade Payback enligt följande på frågan: Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa “gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

Därmed har vi bevisat det faktum att samhället, oavsett myndighet, inte äger någon som helst rätt att punktmarkera individer endast utefter en för dem misshaglig föreningstillhörighet. Lagen kräver obönhörligen lagstöd och konkret brottsmisstanke i stunden för varje enskild kontroll eller annan åtgärd mot enskilda personer såväl som mc-klubbar!

Bikers är inga velournissar! Vi kallar skit för skit!

Bikers är inte mer kriminella än några andra kollektiv eller grupperingar. Men bikers är inte heller några velournissar. Går du ut i media och skryter med att du är ansvarig för eller medverkar till olagligheter gentemot bikers så kommer du inte att bemötas med vänliga eller insmickrande tongångar. Du kommer att varje gång mötas med hårda tongångar skriftligt och med juridiska motåtgärder. För det ni som myndighetspersoner skryter med är och förblir olagligt och saknar återigen lagstöd!

Å bikers är raka människor. Vi kallar skit för skit och skriver inte om skit till exkremiteter eller andra politiskt korrekta uttryck. Vi är inga velournissar. Såna män får idag jobb som poliser, politiker, tjänstemän inom myndigheter eller såsom polisrapportsavskrivande journalister. Vi tar inte order från någon annan myndighet och gör deras skitjobb i media. Vi är oss själva och står upp för vår kultur, våra ideal med moral, hängivelse och övertygelse.

Ljuger du om bikers möts du av verbala och juridiska motåtgärder!

Påstår du något om bikers får du vara beredd på strid och att vi kommer att föra saken till rätten och bemöta er i media. Det är inte annorlunda än i verkliga livet, muckar du gräl med någon får du ta konsekvenserna av dina handlingar. Den som ger sig in i leken får helt enkelt leken tåla.

Går du på motsvarande grälmuckande sätt ut i media och berättar om att du vidtar åtgärder som strider mot föreningsrätten eller saknar lagstöd så får du räkna med att bikers drar dig till domstol och ställer dig till svars för dina lagövertramp. Trodde ni att ni hade någon sorts exklusivitet eller frikort att begå brott bara för att ni är myndighetspersoner?

Bikerkulturen kommer att ta full strid för sina fri- och rättigheter!

Glöm det isåfall. Det är slut på den tiden nu! Bikerkulturen kommer framöver att ta full strid för våra fri- och rattigheter. Vi kommer inte längre att ligga ner och bli sparkade på eller utan att försvara oss, ta emot slag. Nu ger vi tillbaka! Med juridiken som vapen och med lagen bakom oss. Vi kommer att släpa er till domstolarna och ställa er till svars för era lagövergrepp.

Om Thomas Möllers brev och skrivelser!

Thomas Möller har under veckan som gått publicerat dels ett Öppet Brev och dels ett svar till Kvällspostens reporter, se länkar nedan. Bägge inläggen lovar juridiska åtgärder emot de myndigheter eller de myndighetspersoner som förföljer och rent ut sagt trakasserar bikers eller bikerklubbar. Inget märkligt med det. Utomordentligt skrivna inlägg i bikerstil! Hårda, men kärnfulla ord och inga som helst förekommande hot förutom att vidta juridiska åtgärder vid övertramp mot lagen.

Expressen publicerar efter artikelpubliceringen dels ett löp och dels ena artikel där de gör patetiska försök att på olika sätt få Thomas Möllers inlägg att vara ämnade att hota Skatteverkets Pia Bergman och Kronofogdemyndighetens Christer Davidsson. Trams! De personer som försöker få Möllers ord till att vara ett hot och de myndighetspersoner som uttalar  sig om olagligheter som ska tillgripas mot bikers och bikerklubbar är enligt min personliga åsikt ingenting annat än syltryggar som bör ägna sin fritid framöver åt att utveckla ryggrad!

Möllers skrivelser innehåller inte skuggan av ett hot mot personers liv, säkerhet eller hälsa utan talar enbart på bikers vis om ett löfte att dra personer och myndigheter inför domstol om de inte iakttar lagen framöver.

Både Lars Öjelind, Rikskriminalens underrättelsetjänst såväl som F.d Överåklagare Sven-Erik Alhem konsterar också att brevet inte utgör något hot och Alhem analyserar enligt följande: Möller rör sig hela tiden inom det lagliga. Det är med rättsliga vapen han ska bekämpa kronofogdar och skattemyndighet. Han ska jaga dem med brottsutredningar och åtal. Och att hota myndigheter med den typen av åtgärder är varje medborgares rättighet.

Paybacks analys

Polisen är oerhört ängsliga över vad de rättsliga turerna, kring såväl Paybacks kommande fall såväl som vad Möllers löfte att starta juridiska processer mot de som överträder lagen, kommer att innebära för polisen verksamhet och resurser framöver. Får vi rätt är helt enkelt polisens kamp mot bikers över vilket polisen flera gånger framfört i media kring olika ärenden.

Polisen har därför inga andra motmedel än att mobilisera pressen vilket nu sker på bred basis. Flera tidningar har redan publicerat serier av artiklar som vanligt utan annan substans än igendammade domar mot enskilda, femton år gamla händelser eller missvisande statistik, som är helt fel i sak (vi återkommer senare till denna sak). Allt artikelserierna åstadkommer är att ytterligare förstärka demoniseringen inför allmänheten. Polisens enda sorgliga lilla brottsbekämpningsverktyg mot bikers då de ej förmår lagföra dem på grund av bikers bristande brottslighet.

Året kommer säkert att fortsätta så. Ett mycket smutsigt mediakrig har inletts från polisens sida med hjälp av de mediaktörer de styr över. Det kommeratt bli smutsigt. Det kommer att bli fult. Det kommer att hagla beskyllningar utan belägg. Personer och organisationer kommer med all säkerhet att smutskastas och misstänkliggöras medialt. Det är bara att ge igen vid möjlighet att få mediaplats och i övrigt driva bikers juridiska ärenden på olika håll och få rätt i domstol. We`ll stand the ground & We won´t back down!

The War is here! So be it! Let´s fight and remember – it´s the last battle that counts! Cause a war is not about winning each and evry battle. It´s all about winning the last battle!

Öppet brev från Thomas Möller till Skatteverket och Kronofogden!
http://www.payback.name/?p=12730

Thomas Möllers svar till Kvällsposten:
http://www.payback.name/?p=12753

Expressens relaterade artikel:
http://www.expressen.se/kvallsposten/mc-gangens-lyxliv–en-bluff-de-bara-latsas/

Expressens artikel rörande Möllers Öppna Brev:
http://www.expressen.se/kvallsposten/mollers-fogdeattack-genom-oppna-brevet/

Poliser – Finns dom verkligen?
http://www.payback.name/?p=12751

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin