Om märket och begreppet Onepercent – 1 %

Det finns ett knippe personer som antingen själv kallar sig, eller som av andra kallas, experter på mc-kulturen. En del är journalister, en del författare och de flesta är poliser. En sak har alla dessa individer gemensamt. De vantolkar en främmande kulturs symboler och begrepp. De gör sig till tolk över begrepp de saknar ens den ringast insikt ikring. Det är därför hög tid för mc-kulturen att ta tillbaks tolkningsrätten till sin egen kultur, dess drivkrafter, mekanismer och symboler. Reclaim the bikerculture!

När polismyndigheterna kapitalt misslyckats med att leda i bevis att mc-klubbarna är kriminella organisationer har de på sistone ändrat taktik och försöker istället kriminalisera olika mc-klubbar utefter bärandet av 1-% märket. Polisen går så långt att de menar att märket i sig skulle bevisa att klubben är en kriminell organisation. Låt mig börja med att en gång för alla slå fast så ingen svävar i tvivelsmål: 1 %-märket har ingenting med kriminalitet att göra!

För att kunna ge märkets innebörd en ordentlig genomlysning väljer jag att dela upp förklaringen av märkets betydelse i två delar: Livsstil och moral.

Livsstil

Enprocent-märket har ingen allmänt fastställd definition varför också varje förklaring blir en personlig tolkning av märkets innebörd. En innebörd som aldrig fullt ut kan förklaras för den oinvigde. ”If i had to explan it – you wouldn´t understand it”!

Inte desto mindre är andemeningen av märkets betydelse mer eller mindre densamma bland bärarna. De vet innebörden.

Onepercent. Oavsett om uttrycket avser en person eller en klubb handlar enprocentsbegreppet om ett sätt att vara och förhålla sig till livet. En livsstil där man väljer att sätta motorcykeln i centrum av sitt liv och låter livet centrera kring hojen.

Onepercenters är personer och klubbar som tagit bikerlivet ytterligare ett steg. De har gjort hojen och livet kring hojen till hela sitt liv. De kan vara med i en klubb eller inte. Det är inte det avgörande. Det avgörande kan istället sägas vara garageporten. En del stänger garageporten efter en körtur och glömmer hojen till det är dags för nästa körtur. En enprocentare stänger också garageporten om sin käraste men det slutar aldrig där. De äter, sover och skiter också motorcykel. Allt de gör kretsar kring och genomsyras av motorcykeln och bikerlivet. Bikerlivet är en del av dem själva. Det är deras liv, moral och själva personlighet. Motorcykeln är den axel, det centrum kring vilket all roterar i 1-%-världen. Att köra hoj så snart möjligheten ges och leva bikerlivet är allt eller närmast allt! 1 %-livet ”is to live the only possible life”! Ett sätt att leva. Det enda sättet att leva!

Moralen

En person som bär 1%-märket är en person du kan lita på. Han är en man som står vid sitt ord, håller vad han lovar och gör det han sagt. En enprocentare är lojal mot sin klubb och sina brödrar. Igenom livets alla skeenden och skiften hjälper, försvarar och står han upp för sina brödrar. Han ger utan att tänka och får tillbaka på samma sätt. Med andra ord är en enprocentare en rättskaffens och hederlig man!

Sammanfattning

En 1-% klubb är därför ingenting annat än en livsstilsklubb där medlemmarna har gjort livet med och kring hojen till en livsstil. En klubb där medlemmarna lojalt ställer upp för varandra i alla lägen. Att vara en enprocentklubb har ingenting med kriminalitet att göra. Ingenting kunde vara felaktigare.

1 %-märket handlar om hängivenhet till bikerkulturen, till hojen, till klubben, brödrarna och bikerkulturens moral- och hedersbegrepp.

Enprocentkulturen handlar om att man väljer att leva ett liv dedikerat till bikerkulturen. Det är en livsstil. Det är en övertygelse – Det är ett sätt att vara!

Och för övrigt anser jag att alla Nordens bikers skall bojkotta Norway Rock Festival på grund av det beslutade västförbudet!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin