Om EU:s definition över organiserad brottslighet! Del 1/2

org_brott

EU:s definition över organiserad brottslighet

För att kunna bemöta anklagelser omkring kriminella mc-klubbar samt organiserad brottslighet utövad i klubbregi måste vi tvunget gå igenom alla aspekter i saken och sätta in dem i sitt sammanhang. Idag tittar vi därför på EU:s definition över organiserad brottslighet och dess aktualitet i sammanhanget.

Polisen använder sig av EU:s definition för organiserad brottslighet för att kriminalisera mc-klubbar samt såsom ett lagstöd för de åtgärder och insatser de riktar mot mc-klubbar. Värt att notera redan här är att en definition i sig aldrig kan grunda underlag för lagstöd. Det krävs ytterligare och specifik lagstiftning för att ge polisen nödvändigt lagstöd för åtgärder och insatser!

Problemet med EU.s definition är i huvudsak tre:

– Definitionen träffar genom sina vida kriterier ett mycket stort urval av grupper och kollektiv som synes på ovanstående bild där både Polisen själva samt en organisation som Greenpeace via sina aktioner skulle kunna kriminaliseras via definitionen. Vidare kan ungdomsgäng som under en tid rånar jämnåriga på mobiltelefoner inräknas. En konstellation som samlas för att planera och utföra exempelvis ett större rån samt många andra former av gatugäng med flera kunna definieras såsom kriminella organisationer.

– Enligt definitionen räcker det med att tre personer samarbetat vid en brottslig gärning för att definitionen ska träda i kraft om de därutöver har en kontinuitet i verksamheten över tid, begår allvarlig brottslighet samt strävar efter makt/vinning samt förutsatt att ytterligare två kriterier kan uppfyllas.

Det innebär att om exempelvis tre personer ur en större grupp såsom i ett bolag, en förening eller sammanslutning medverkar vid en brottslig gärning utan andras vetskap inom den större gruppen kan hela gruppen, inklusive alla ovetande, bli föremål för en kriminalisering med alla dess följder.

I betänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63),sidan 45, uttalades följande kring EU:s definition över organiserad brottslighet som direkt påvisar att den alltför vida definitionen omfattar närmast all form av brottslighet som utövas av två personer eller fler vilket gör definitionen oanvändbar: Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332).

Slutsats

Viktigast av allt att lägga på minnet och uppmärksamma gällande EU:s definition över organiserad brottslighet är dock attdefinitionen har  avvisats  och inte antagits av Sveriges regering eller av Sverige som nation. Ett faktum som gör att Polisen inte kan använda definitionen vare sig för att bilda lagstöd för olika former av insatser och heller inte för att verbalt kriminalisera eller juridiskt anklaga olika föreningar eller organisationer!

Mer omkring detta i kommande, separat artikel.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin