Om bildandet av Payback Sverige, styrelsen och verksamhetsplanen!

Varför har Payback Sverige ombildats till en ideell förening och en officiell riksorganisation för bikers rättigheter?

Nättidningen Payback och Payback Sverige har tidigare drivits som en enskild firma vilket har begränsat verksamheten och försatt ägaren, mig personligen, i en utsatt och farlig sits. Vid händelse av förlust i en rättsförhandling riskerade jag att personligen bli betalningsansvarig för inte bara egna kostnader utan även motpartens. Ett förhållande som vid ett kostsamt ärende skulle kunna medföra personlig konkurs och stora svårigheter att driva Paybackverksamheten vidare framöver.

Igenom bildandet av en ideell förening med tillhörande organisationsnummer finns inte längre den risken. Det är nu föreningen Payback Sverige som under eget organisationsnummer driver alla rättsfall vilket även har betydelse vid internationella rättsfall där i många fall bara registrerade organisationer kan anföra ärenden och driva processer.

En annan faktor är ekonomin. För att kunna utvidga verksamheten och skaffa fler verktyg så att Payback blir ett effektivt motvapen mot myndigheterna behövs pengar vilket medlemsavgifter säkrar. Får Payback Sverige många medlemmar finns det egentligen ingen gräns för hur mycket vi kan uträtta för bikerkulturens sak. Planen finns. Det är bara pengarna som fattas.

En tredje mycket viktig faktor är helt enkelt seriositeten och tyngden. Såsom en officiell riksorganisation får Payback den tyngd och trovärdighet som tidigare saknats för att kunna företräda bikerkulturen inför media.

Detta är de faktorer som spelat in vid beslutet att omvandla Payback till en ideell förening och därigenom till en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av negativ särbehandling!

Styrelsemöte och Verksamhetsplan

Payback Sverige kommer att hålla ett styrelsemöte i början av december och där lägga fast verksamhetsplanen och fördela arbetsuppgifterna för 2012. Styrelsen kommer därefter att presenteras.

2012 – Året då bikerkulturen går på offensiven 

2012 kommer att bli förändringens år för bikerkulturen. Istället för att hela tiden behöva försvara oss mot olika anklagelser ifrån olika myndigheter kommer vi för första gången att gå på offensiven. Ta initiativet och driva motparterna framför oss. Vi kommer efterhand som ekonomin tillåter att under 2012 skapa nya effektiva verktyg som möjliggör ett förändrat scenario. Men nu ska jag inte gå händelserna i förväg..

Omkring den 15 december kommer alla medlemmar att få tillsänt sig ett välkomstbrev innehållande verksamhetsplanen för 2012 samt ett Payback Sverige-tygmärke samt aktuell information.

Medlem

Så gå med i Payback Sverige. 200 kr/år och person. Bankgiro: 803-9851
Fyll i namn, adress och mejladress på inbetalningstalongen. Betalar du in nu så blir du medlem ända tills den 31 december 2012 för 200 kronor.

Du kan även fylla i dina/era uppgifter på anmälningsblanketten som ligger på Medlem-sidan och mejla/posta blanketten. Det räcker då med att ett klubbnamn eller personnamn ifylls på inbetalningen för att vi ska kunna identifiera betalaren.
http://www.payback.name/?page_id=4288

Länk till artikeln Payback Sverige är nu officiellt en riksorganisation för bikers rättigheter:

http://www.payback.name/?p=4202     

Länk till PaybackSveriges nya och officiella Facebooksida:
http://www.facebook.com/pages/Payback-Sverige/281215928579434

 

 

 

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin