Norway Rock Festival – nok en gang

Vedtaket om vestnekt vil, om man pirker veldig, i realiteten bety at alle MC-klubber er velkommen på festivalen. Faktum er jo at ingen MC-klubber i Norge er dømt i norsk rettsvesen som kriminell organisasjon. De eneste som dømmer MC-klubber kriminelle er media, politi og politikere som misbruker sin stilling til å fordømme og dømme MC-klubbene uten rettergang.

Norske domstoler er eneste instans som har rett til å dømme personer og organisasjoner, samt straffe disse. Og, er det ikke forbudt å instruere om diskriminering og trakassering? Se nedenfor, sakset fra lokalavisa:

”Onsdag vedtok Kvinesdal kommune i et formannskapsmøte at de ikke kommer til å utbetale de resterende 250.000 kroner som de har lovet Norway Rock Festival, hvis festivalen ikke kommer med et forbud mot colors for såkalte 1 % MC-klubber og deres supporterklubber under festivalen.- Dersom ikke kravet innfris, vil ikke resterende del av tilskuddet, stort kr. 250.000, bli utbetalt, heter det i formannskapets vedtak”.

Og slike folk snakker om ”kriminelle MC-klubber”? Jeg Vemmes! ScanBike vil så snart som mulig initiere undersøkelser for å fastslå lovligheten av de vedtak som nå er gjort i Kvinesdal. Og – sjekk websiden til Payback jevnlig, gjerne hver dag for å holde dere informerte. Web-adressen er http://www.payback.name/ – alt som ScanBike og Payback Norge skriver blir lagt ut der.

Atle
ScanBike Norge

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin