”Bikers For Dummies” – Andra Payback-boken nu påbörjad!

Scandbike2013A4b.PDF

Payback-boken ”Bikers For Dummies” påbörjad

Arbetet med den andra Payback-boken har nu inletts. Boken har fått arbetsnamnet ”Bikers For Dummies” då bikerkulturens begreppsvärld, drivkrafter och mekanismer står i fokus i bok 2 i Payback-serien. En serie bikerböcker som kommer att innehålla minst fyra böcker…

Anledningen till arbetstiteln står att söka i att boken har för avsikt att utbilda allmänhet och journalister i vad olika begrepp inom bikerkulturen innebär.

Då det är en mycket jobb från uppstarten tills boken finns i handen så är i nuläget utgivningsdatumet beräknat till omkring den 1 mars 2015.

Arbetet med boken kan under perioder även innebära en minskad aktivitet vad gäller artikelinlägg.

Länk till köpsidan för bok 1:
http://www.solentro.se/publish/625

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin