• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • MC-demoniserarna Per-Samuel Nisser, Siw Persson och Barbro Jönsson – alla deltog i ”kriminaliseringsutredningen” och var med och fastslog att mc-klubbar ej är kriminella organisationer!

MC-demoniserarna Per-Samuel Nisser, Siw Persson och Barbro Jönsson – alla deltog i ”kriminaliseringsutredningen” och var med och fastslog att mc-klubbar ej är kriminella organisationer!

(Bild av Bikerkonstnären ”Blodlilja”)


Bakgrund

Ett intressant faktum, som gått närmast alla förbi, är att tre personer som flitigt uttalat sig i media om att mc-klubbar är kriminella organisationer faktiskt deltog i den statliga kriminaliseringsutredningen och däri godtog utredningskommitténs slutsats att mc-klubbar inte är några kriminella organisationer!

Tre bikerklubbsdemoniserare godtog att bikerklubbar inte är kriminella!

De tre personer vi här avser är följande:

Per-Samuel Nisser (M), numer Kommunalråd i Karlstads Kommun och talesman i ärendet kring Hells Angels MC:s klubbhus. Nisser har gång på gång under de senaste åren gång på gång uttalat i media att Hells Angels MC är en kriminell organisation som ska köras bort från Karlstads Kommun.

Siw Persson (Fp), riksdagskvinna som inte drog sig för att direkt ljuga ihop statistik kring mc-klubbmedlemmars brottslighet i en riksdagsmotion och som också hänvisade till att Europol fastställt att en mc-klubb var en kriminell organisation i en rapport! En rapport som visade sig inte finnas!

Barbro Jönsson, tidigare Åklagare, chefsjurist och stabschef på Polismyndigheten i Västra Götaland. Jönsson fick ytterdörren till sin bostad bortsprängd och startade därvid upp ett riktat mediadrev mot mc-klubbar som utpekades som skyldiga. Jönsson fick under de följande åren en enorm mediauppmärksamhet som expert i radio, TV och tidningar innan hon försvann ut i periferin igen. Sprängningen av dåvarande chefsåklagare Jönssons dörr visade sig ha utförts av två personer som tillhörde en grupp som överhuvudtaget inte hade med bikervärlden att göra vilket dock tonats ned så mycket som möjligt.

Här är alla bevis somm behövs för att de tre både deltog och godtog att bikerklubbar inte är kriminella!

Att dessa tre personer verkligen deltog i Kriminaliseringsutredningen, 2000:88 framgår med all önskvärd tydlighet redan i nedan länkade del 1, sidan 1. Siw Persson och Per-Samuel Nisser deltog som ledamöter i utrednings-kommittén och Jönsson såsom expert i densamma kommitté!

När Kommittén lagt fast sina ståndpunkter, har varje ledamot eller expert möjligheten att reservera sig mot beslutet. Reservationerna tas då in som en del i slutbetänkandet varför det direkt går att utläsa vilka som till fullo ställt sig bakom en utrednings slutsatser och vilka som reserverat sig.

I nedan länkade del 3, går det att från sidan 287 (43/82) genomläsa de olika reservationerna till utredningens slutsatser. Alla tre nämnda har förvisso inlämnat reservationer i vissa delar av utredningen men ingen av dessa reservationer avser utredningens slutsats att mc-klubbar med flera inte ska kriminaliseras!

Inte bara godtog således de tre deltagarna kommitténs slutsatser att inga organisationer bör kriminaliseras och låter bli att reservera sig på den punkten. Siw Persson är även en av de som står bakom reservationen på sidan 287 där hon direkt delar synpunkten: Vi är ense med majoriteten vad gäller utgångspunkterna för våra överväganden i den nu aktuella frågan (avsnitt 16.1.1 och 16.1.2). Att dessa punkter är just de som avser själva kriminaliseringen av organisationer i sin helhet framgår ur innehållsförteckningen på sidan 9, del 1.

Betänkandet:

SOU 2000:88, Organiserad brottslighet,hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd – “Kriminaliseringsutredningen”Del 1  Del 2  Del 3 

Relaterade artiklar:

”Kriminaliseringsutredningen” fastslog att det går inte att kriminalisera grupper utefter mål och syften! Del 1/2

”Kriminaliseringsutredningen” fastslog i 13 olika avsnitt att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer! Del 2/2

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin