• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Kontroller i fokus! Dokument och info om övergripande anmälan mot olaga kontroller! DELA & SPRID!

Bikerskolan: Kontroller i fokus! Dokument och info om övergripande anmälan mot olaga kontroller! DELA & SPRID!

nyannons2jpeg

Payback Sverige har sedan länge gjort klart att en av delarna vid Payback Resistance Run, 4-6 juli, kommer att vara ett seminarium där olika ämnen kring bikerkulturens juridiska rättigheter kommer att få sin belysning. Mer info om detta kommer. Som en del av detta kommer vi också under våren att publicera ett antal inlägg med direkt anknytning till våra juridiska fri- och rättigheter med början idag.

Utskrivningsbara dokument för vad som gäller vid kontroller

Vad gäller vid poliskontroller av identitet, kroppsvisitering eller fordonsgenomsökning? Vad kan jag göra där och då på plats?

Payback publicerar nu tre dokument rörande aktuella lagregler, exakt information om vad polisen får och inte får samt ett övergripande dokument från advokat Ismo Salmi, Paybacks vice ordförande, gällande olika företeelser kring kontroller, allmänna sammankomster, run m.m.

Viktigt! – Begär protokoll enligt Polislagen 27 vid varje kontrolltillfälle!

Polislagen 27 gör kontroller av bikers jävligt jobbiga för polisen! Payback Sverige uppmanar därför enskilda bikers såväl som klubbar att vid varje, enskilt kontrolltillfälle begära ut protoll enligt Polislagen 27.

Avsikten med protokolluppmaning!

Varför? Jo, tvingas polisen varje gång de kontrollerar bikers skriva protokoll för varje person så kommer det att innebära ett mycket tidsödande arbete vilket kommer att få dem att backa. Så får vi alla bikers att begära ut protokoll varje gång så kommer de olaga kontrollerna att avta och/eller upphöra. Detta kommer dock bara att ske om alla deltar och alla begär protokoll!

Samla och skicka till Payback Sverige så gör vi jobbet!

Vad ska vi göra med protokollen? Sänd alla protokollen med jämna mellanrum till Payback Sverige så sparar vi desamma och gör en stor anmälan/driver ett större ärende mot olaga poliskontroller. Och vi kommer att vinna ett sådant ärende om tillräckligt många begör protokoll, samlar dokumenten samt skickar dem till Payback Sverige! För då kan vi också dokumentera att kontrollerna är systemtiska såväl som olagliga trakasserier!

För att få ihop ett tillräckligt stort material och låta infon hinna spridas runt och diskuteras sätter vi slutdatumet för insändandet av protokoll för kontroller enligt polislagen 27 samt fullmakt till den 31 december 2014.

Skicka tillsammans med protokollen också in en undertecknad fullmakt (Räcker med ett ex per klubb eller enskild person som anmäler):

Vad säger Polislag 27?

Här nedan följer vad polisen har skyldighet att uppge för uppgifter när du begär protokoll enligt Polislag 27:

Av protokollet ska det framgå
1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Kortfattat om vad som gäller för alla företeelser kring kontroller. Skriv ut och ha med dig på hoj eller i bil:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf

Polislagens aktuella paragrafer:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf

Övergripande RättsPM för kontroller, allmänna sammankomster, run m.m
http://www.payback.name/wp-content/uploads/ingripande1.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin