• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Varför debatterar inte media den förebild polisen ger uppväxande ungdom genom att strunta i att följa lagen?

Varför debatterar inte media den förebild polisen ger uppväxande ungdom genom att strunta i att följa lagen?

Bakgrund

Kristianstadbladet publicerade en krönika skriven av Anders Gustafsson den 13 februari. Artikeln handlade om att vice statsministerns stabschef tidigare varit Sverigechef för Greenpeace och att utnämningen därmed anses vara till skada.

Det är dock inte personens lämplighet som här ska debatteras då det är en partipolitisk fråga som inte tillhör Paybacks verksamhetsområde.

Det är istället nedanstående citat ur artikeln som Payback vill ifrågasätta och ställa emot de uppgifter som kom fram angående polisens olagliga verksamhet i en rapport från en polis som dessutom är doktor och forskare.

Gustafsson skriver följande: Utnämningen skadar förtroendet för demokratin och undergräver lagstyret... om inte ens de som är i toppen av det demokratiska systemet anser att lagarna behöver följas, varför ska då vanligt folk göra det? Folk tar intryck av hur samhällsledarna agerar i ord och handling… vad skickar detta för signaler till vanliga medborgare? Att det fritt fram att strunta i de demokratiskt fattade lagar man själv inte håller med om? Och om medborgarna enbart ska följa de lagar och regler de själv tycker passar dem, vad är då meningen med att i demokratiska val rösta fram politiker som i demokratisk ordning ska bestämma vilka spelregler som gäller?

Som vanligt silas mygg och sväljs kameler!

Det må vara hur det vill med medarbetaren ifråga men yttrandena i artikeln är rätt mycket av att sila mygg men svälja kameler varför vi inte anser det skola stå oemotsagt!

Landets brottsbekämpande myndighet är polisen. Polisen har också monopol på våldsanvändande. Om en myndighet som är satt att lösa och bekämpa brott enligt forskning inte vare sig bryr sig om att följa grundlagen, enskilda lagar eller att följa lagar och regler i den operativa verksamheten vilka signaler sänder då inte det, av mycket större dignitet ut till det uppväxande släktet samt mot de som begår brott ute i samhället?

Om inte de som är satta att bekämpa brott bryr sig om att följa lagen varför skulle de kriminella följa lagen?

För om inte de som är satta att bekämpa brott och att upprätthålla lag och ordning ens bryr sig om landets lagar och att efterfölja desamma vad har vi då kvar av demokratin och vårt demokratiska system? För folk rättar sig inte utefter vad vare sig polisen eller politiker säger. De rättar sig efter vad politiker och polis gör i faktiska handlingar! Det är handlingarna och inte lull-orden som bestämmer vår framtid och hur kriminella såväl som det uppväxande släktet kommer att i framtiden bete sig!

Att lagar inte är något att bry sig om är idag den signal som sänds ut från samhällets topp till medborgarna! Och om förebilden är gravt kriminell kan ni själv räkna ut vilken framtid vi har. Redan idag kan vi sägas ha det samhälle vi förtjänar för att ingen har tagit itu med den lagbrytande Polisen som därigenom fortsätter att sända ut odemokratiska signaler.

Så vill ni göra något åt framtiden läs på den nedan länkade forskningssammanställningen och agera först för att tillse att polisen följer lagen och därefter de kriminella och inte tvärtom. Signalen som sänds ut till medborgarna om att det är ok att bryta mot lagen måste tvunget stängas av innan något kan förändras. Vågar ni stänga signalen eller ska vi stå här om fem år när allt blivit ännu värre och återkomma till denna artikeln och konstatera att inte heller denna gång gjorde ni något åt grundproblemet: Den lagbrytande och odemokratiska polisen!

Ledaren

Artikeln om Polisforskning

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin