• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Justitieministerns uttalande om ”Icke skyddsvärda grupper” är starten på avhumaniseringen av bikers! Del 1/2

Justitieministerns uttalande om ”Icke skyddsvärda grupper” är starten på avhumaniseringen av bikers! Del 1/2

goebbels

Justitieminstern utpekar mc-klubbar som ”icke skyddsvärda grupper”!

Justitieminster Beatrice Ask uttalade den 20 augusti 2014 följande i samband med en kommande utredning rörande i första hand mc-klubbsfastigheter: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask. Regeringens pressmeddelande 

”Justitieministern uppvisar en skrämmande människosyn!”,säger Dick Sundevall!

Journalisten ,författaren och dokumentärfilmaren Dick Sundevall var kanske den enda som reagerade på uttrycket och skrev en artikel. I artikeln skriver han följande:

 ”Grupper som inte är skyddsvärda”, vad är det för grupper? Rimligen består dessa grupper av medborgare som inte är skyddsvärda. Vilka personer är det? Enligt Sveriges rikes lag är alla medborgare lika inför lagen, med vissa undantag för medlemmar av kungahuset. Men justitieministern tycks alltså ha en annan uppfattning än vad som framgår av vår grundlag.

Tanken svindlar när man funderar över vilka det är som inte är skyddsvärda.

Det riktigt skrämmande är att uttalandet visar vilken människosyn som präglar landets justitieminister – och de medarbetare som noga har gått igenom pressmeddelandet innan det gick iväg till landet redaktioner.

Asks uttalande strider mot alla former av demokratiska värderingar!

Dick Sundevall har självklart helt rätt i sak. Justitieministerns uttalande är skrämmande! Det påvisar en människosyn som står i direkt kontrast till landets grundlag, alla former av demokratiska värderingar samt synen på att alla människor är lika och har rätt till samma fri- och rättigheter oavsett exempelvis förenings- eller bikerkulturtillhörighet.

Regeringsformen 1:2 uttrycker saken enligt följande: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv…Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Avhumanisering följer på medial förföljelse!

När en regering och polisstyrka, av i regel diktaturkaraktär men inte nödvändigtvis, vill förfölja och/eller utrota en utpekad grupp agerar de historiskt sett utefter två på varandra följande principer.

1. En förföljelse i media inleds där en utpekad grupp beskrivs såsom systemhotande och samhällsfarlig och vissa gemensamma egenskaper hos gruppen tillägnas gruppens samtliga medlemmar såsom exempelvis ”brottbenägna”, ”våldsamma”,  ”kriminella”.

De utpekas vidare utöva olika sorters brott såsom kollektiv utan att bevis för påståendena presenteras. Detta stadium kännetecknas framförallt av att en bild av en mycket farlig varelse målas upp med egenskaper som är samhällsfarliga och stadiet har som yttersta mål att framkalla rädsla och skrämma allmänheten och på så vis förbereda nästa steg.

Förföljelsestadiumet inleddes redan 1989 när det gäller bikerkulturen och har därför nu pågått i 25 år. Förföljelsen startade när dåvarande Rikspolischefen Björn Eriksson framträdde i TV 1989 och anklagade en mc-klubb för att vara en kriminell organisation utan att en enda person inom klubben hade begått ett brott!
Se: http://www.payback.name/?p=13304

2. Avhumanisering. För att kunna fortsätta och accelerera förföljelsen måste allmänheten tro på skrämselbilden vilket bara kan uppnås genom mycket stor mediatäckning där motparten inte tillåts gå i debatt eller svaromål. När skrämselbilden trängt in i vanligt folks medvetande och genom upprepning av budskapet blivit allmän egendom, kan steg två iscensättas.

Steg 2 utgörs av en avhumanisering av motståndaren. Tack vare det hat och rädsla som frammanats hos gemene man kan nu polis och beslutsfattare tala i direkt demokratistridande termer om gruppen. Allmänheten och samhällsdebattörer reagerar inte och pressen har man sedan länge på sin sida. Inte? Varför skrek inte pressen högljutt annars när Ask pratade om ”icke skyddsvärda grupper”?

Skrämda halvt från vettet accepterar nu allmänheten vilka åtgärder som än sätts in mot den utpekade gruppen. Att lagen talar om skydd för alla människors lika rättigheter saknar nu betydelse för gruppen har så länge framställts som icke mänskliga att avhumaniseringen i medvetandet redan ägt rum utan att de påverkade individerna varit medvetna om förändringen i allmänhetens sinne och i betraktelsen av den förhatliga gruppen. Avhumaniseringen har inletts och kommer att förvärras!

Det fattas henne ingenting, hjärta blott och hjärna – Nils Ferlin (Från Folkets Parker)

Länk till Dick Sundevalls artikel:
http://www.magasinetparagraf.se/kronikor/fredlosa-medborgare

Länk till Paybacks artikel rörande utredningen om att kunna vräka mc-klubbar:
http://www.payback.name/?p=13950

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin