JO utreder polisens register över romer för att få fram de ansvariga!

Jub5C.PDF

JO inleder granskning av polisens registrering av romer! Vill få fram vem eller vilka som ligger bakom registret!

JO inleder nu en granskning över vem eller vilka som bär det fulla ansvaret hos Skånepolisen för det olagligt förda registret över romer. JO har sedan i höstas haft ett ärende liggande rörande registret och när nu åklagare och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden avslutat sina utredningar, utan att åtal väckts eller ansvarsbiten kunnat klargöras, aktualiserar JO nu sitt ärende.

JO kommer nu att fokusera på vem eller vilka inom polisen som bär det direkta ansvaret för registrets uppkomst samt för att själva registreringen ägt rum.

– Det är väldigt allvarliga brister som lyfts fram i de andra utredningarna. Vi vill få svar på vem som har haft ansvaret. Det kan leda till att vi riktar kritik både mot en enskild polis och myndigheten som sådan, säger Jens Västberg, som leder JO:s utredning, till Dagens Nyheter

Då ärendet har stor betydelse även för bikerkulturen då ett liknande register olagligt förs över bikers och deras anhöriga så äger ärendet stort intresse även för bikers!

Länk till artikel i ärendet:
http://www.dagensjuridik.se/2014/03/jo-inleder-granskning-av-skanepolisens-register-valdigt-angelaget-att-vi-reder-ut-ansvarsbit

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin