• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JO inleder ännu en utredning av polisinsatser mot bikers efter anmälan från Payback Sverige!

JO inleder ännu en utredning av polisinsatser mot bikers efter anmälan från Payback Sverige!

Filmen ovan skildrar den händelsen som nu blir föremål för JO-utredning

JO öppnar ännu en utredning över polisens arbete mot bikerklubbar!

Justitieministern, JO, har beslutat att inleda en utredning mot Polisregions Mitts polisanställdas arbete och uppförande gentemot mc-klubbsmedlemmar i samband med en tingsrättsförhandling i maj, 2016. Polisens yttrande ska ha inkommit till JO senast den 24 april och ärendet har diarienummer: 6908-2016.

Payback Sveriges arbete för bikerkulturen vinner alltmer mark, tyngd och förtroende. Efter två tunga segrar i december och januari där polisen kritiserades för olaga insatser (se länkar nederst) så öppnar nu JO ännu en utredning över Polisens insatser mot bikers! BRA, JO!

Polisens kommande yttrande till JO

Polisen anmodas yttra sig över följande:

– De kroppsvisitationer som utfördes
– De identitetskontroller som utfördes
– Polisens agerande när advokat Ismo Salmi, Paybacks Vice ordförande filmade insatsen
– Polisens åtgärd att filma advokat Ismo Salmi

Om JO-anmälan avseende polisingripanden utan laga grund

Paybacks vice ordförande, advokat Ismo Salmi anmälde händelsen enligt nedan:

Jag får härmed på uppdrag av PayBack, som är en ideell organisation för motorcykelklubbar som ingår i den s.k. hoj-kulturen i Sverige, inge följande anmälan och vördsammast hemställa att JO vidtar nödvändiga åtgärder…

Till tingsrätten hade också anlänt några klubbkamrater från Red Devils eftersom bröderna behövde skjuts med bil. Polisen inledde sin vistelse vid tingsrätten med att föra flera av Xxx vänner åt sidan och tvinga dessa att legitimera sig. Polisen utförde också kroppsvisitationer av några av dessa personer. Ingen blev dock gripen eller omhändertagen, varför det inte går att dra någon annan slutsats än att polisens agerande endast hade som syfte att trakassera.

Jag befann mig i tingsrättens foajé, varför jag först efter några minuter kunde se en uppståndelse. Jag gick ut och förstod snabbt att polisen hade börjat att systematiskt avtvinga Xxx och Yyy:s vänner legitimation.

Eftersom detta synbarligen skedde utan brottsmisstanke och åtgärden därför uppenbarligen saknade laga stöd, såg jag mig föranledd att dokumentera händelsen genom att filma denna med min mobilkamera.

Bara någon sekund efter att jag hade börjat filma, försökte en polisman störa mitt filmande genom att upprepade gånger utbrista i uttalanden som ”oj, här står jag!” och därefter ställa sig framför min kamera. En poliskvinna började själv, såsom någon form av repressalie eller undertryckt hot, att filma mig, vilket jag upplyste henne om att hon inte hade rätt att göra.

Min film från händelsen bifogas.

Mot bakgrund av vad ovan anförts, hemställs således vördsammast att JO utreder lagligheten i att Polisen dels tvingade närvarande personer att legitimera sig, dels kroppsvisiterade personer, dels försökte störa mitt filmande av händelsen, dels filmade mig som en uppenbar repressalie.

Relaterad artikel

Payback har nu JO-anmält den olaga polisinsatsen i samband med rättsförhandlingen

Läs även:
Viktig Prejudicerande Seger för mc-klubb, Payback och bikerkulturen! JO kritiserar polisen för olaga husrannsakan hos mc-klubb!

Ännu en viktig JO-seger för en mc-klubb, Payback och bikerkulturen! Andra segern på två månader!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin