• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen är fantastisk! Läs om hur de ljuger med bikerstatistiken i Sverige och Norge!

Polisen är fantastisk! Läs om hur de ljuger med bikerstatistiken i Sverige och Norge!

Chappen 205
Det finns ett ordspråk som säger: Det finns tre sorters lögn: Lögn, förbannad lögn och statistik!

Polisens sätt att ljuga med bikerstatistiken i Sverige!

Polisen har alltid friserat och blåst upp statistiken kring bikerklubbmedlemmars kriminalitet på olika vis:

– Polisen har dels genom att punktmarkera olika personer och kontrollera dem ständigt och jämnt skapat ett onaturligt tal med ett förhöjt antal trafikförseelser.

– Polisen har vidare genom att inte ignonera ens den minsta lilla trafikförseelse som andra personer än bikers får avskrivna skapat en förhöjd statistik.

– Polisen har också genom att plocka med brott som skett före bikers inträde i en klubb förhöjt statistiken.

– Polisen har slutligen tagit med brottslighet där personer varit minderåriga (och därmed inte kunnat vara medlemmar i någon mc-klubb) och personerna därför överlämnats i socialvårdens vård, vilket självklart också är fel.

Polisens nya sätt att ljuga med statistiken i Norge – påhittade personer!

I Norge har polisen nu tagit ytterligare ett nytt grepp i försöken att blåsa upp bikerkriminaliteten. De har helt enkelt adderat en stor andel personer som inte är medlemmar samt deras brott till statistiken. Personer som ingen vet vem de är eller utfört för brottslighet för att få till en större andel brott att belasta medlemmarna.

Polisen hävdar att Hells Angels MC har 126 medlemmar i Norge och att 69 % av dessa har någon dom på sig. Hells Angels har själva tagit fram statistik och funnit att de har 95 medlemmar istället för 126 samt att 23 % istället för 69 % har någon dom på sig. Således har polisen hittat på 31 personer som tydligen begått så många brott att dessa spökpersoner själva höjt upp statistiken med 46 %. Snacka om att ljuga med statisiken till hjälp! Är det sen konstigt att polisen inte vill lämna ut materialet till Hells Angels MC?

Läs mer detaljer kring statistiken och vad Payback tidigare tagit fram för uppgifter och kommentarer kring statistiken:

Se: http://hells-angels.no/?p=4853

Statistik rörande svenska mc-klubbsmedlemmar:

Ur Brå:s rapport ”MC-brott 1999:6:
http://www.payback.name/?p=2791

Ur Rikskriminalens rapport:
http://www.payback.name/?p=9624

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin