Information tillägnad Corren och NT: Korrekta uppgifter omkring Sverigemodellen!

fb_thumbnail

Då två östgötatidningar publicerat inkorrekta och osanna uppgifter kring Sverigemodellens uppbyggnad, syfte och funktion så väljer Payback att motverka osann mediaåtergivning med att publicera en artikel med korrekta uppgifter rörande Sverigemodellen. 

Historiken bakom Sverigemodellen

1996 bildades Stockholmsmodellen, den direkta föregångaren till Sverigemodellen. Avsikten var att styra upp en allt oregerligare nyetablering av mc-klubbar i Stockholmsområdet. Modellen utgjorde och utgör således ett effektivt instrument att sortera bort oseriösa klubbar som ville bli en del av gemenskapen utav fel orsaker. Modellen hade också som uppgift att reglera copyright- frågor för att därigenom stämma i bäcken och förebygga eventuella konflikter. Det intressanta i sammanhanget var att Hells Angels var den klubb som var motståndare till införandet av denna modell, alltså samma klubb som Polismyndigheterna såväl som Lasse Wierup påstår styr hela modellen!?? Ett faktum som påvisar såväl Polisväsendets som Wierups och numer även Corren och NT:s direkt direkt bristande kunskap i ämnet!

Då modellen visade sig framgångsrik lades cirka ett halvår senare ett förslag fram till Sverigemötet att modellen skulle gälla hela Sverige. På Sverigemötet har alla deltagande klubbar en röst, och en majoritet av klubbarna röstade för förslaget som därigenom antogs att gälla såsom etableringsmodell för hela Sverige, därav också namnet Sverigemodellen. På mötet deltog såväl Hells Angels som Bandidos varför envar kan förstå att modellen vare sig är initierad, beslutad eller styrd av Hells Angels. Vad mera är att i flera regioner finns inga så kallade stödklubbar eller support-klubbar till Hells Angels vilket ytterligare bevisar polisens uppenbara lögner i ämnet.

Sverigemodellen är en demokratisk modell som består av cirka 300 självständiga klubbar. Möten förekommer på flera platser inom Sverige och gemensamt inom mötesformerna är att varje deltagande klubb äger en röst. Hells Angels-avdelningar utgör mindre än 5 % av medlemsklubbarna och då röstningsreglerna är som ovan relaterade så säger det sig själv att det i en demokratisk förening är en direkt omöjlighet för en minoritet med omkring 5 % av rösterna att styra resterande 95 %.

Allt tal om att klubbar igenom att medverka i Sverigemodellen därmed skulle stödja Hells Angels MC är således fria fantasier tagna direkt ur luften som saknar all form av substans och som enbart har för avsikt att smutskasta och demonisera såväl en enskild klubb som alla övriga medverkande klubbar och deras enskilda medlemmar.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin