• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • ”Ibland blir det lite knas”! Polisen i Luleå skrämde livet ur en barnfamilj när de bröt upp dörren i fel hus! Del 1/2

”Ibland blir det lite knas”! Polisen i Luleå skrämde livet ur en barnfamilj när de bröt upp dörren i fel hus! Del 1/2

En olaga husrannsakan och en annan helt felriktad husrannsakan

Polisen i Luleå går det så där för. Först gjorde de ett tillslag mot Hells Angels MC:s klubbhus och därefter bröt de upp dörren till fel hus och lyckades skrämma en helt oskyldig familj med barn halvt från vettet innan de insåg sitt misstag att de klampat in på fel fastighet.

”Ibland blir det lite knas” men det påverkar inte polisens förtroende, säger Polischef Ulf Sköld!

”Insåg sitt misstag” är ju dock bara Payback som menar. Polisen själva har ju tyvärr inte förmåga till mycket självkritik. Polischefen Ulf Skölds kommentar, omkring det fatala och djupt integritetskränkande intrånget hos familjen, är: ”Ibland blir det lite knas”… Han tror inte heller att den helt felriktade insatsen mot barnfamiljen påverkar polisens förtroende…

Paybacks kommentar

Det är skrämmande varje gång man hör en polis totala oförmåga att medge fel eller brister i yrkesutövningen! Varje gång de begår direkta fel, gör misstag eller överträder lagen träder ursäktsfunktionen och ett antal välinövade ursäkter presenteras istället för att de rakryggat står upp och bekänner att vi gjorde fel och vi ska se till att detta inte upprepas! För endast så kan man också bygga upp en allt bättre organisation där man drar lärdom av begångna fel och ser till att via nya rutiner och föreskrifter förebygga kommande misstag.

Så som polisen beter sig idag och aldrig erkänner uppenbara felaktigheter kommer de bara att fortsätta på inslagen väg vilket också är huvudproblemet för dagens polismyndighet.

För regering och riksdag kan pumpa in hur många nya miljarder som helst, skärpa lagstiftningar och se till att fler poliser anställs. Men, ingetdera förslag kommer att ha någon som helst effekt på polisens arbete då de har ett inbyggt strukturfel i organisationen och därmed inte är en lärande organisation vilket alla organisationer måste vara för att överleva och utvecklas. Gör om, gör rätt och stå för era misstag och övertramp! Endast så kan ni någonsin hoppas göra rätt!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin