• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Genmäle till SVT Mittnytt: MC-klubbar har en fast struktur, bärande idé och är mc-klubbar och aldrig gäng!

Genmäle till SVT Mittnytt: MC-klubbar har en fast struktur, bärande idé och är mc-klubbar och aldrig gäng!

payback_Support12_v3

I Sverige stadgar det Etiska regelverket för press, media och TV att media ska iaktta allsidighet och låta alla parter komma till tals. Så är inte verkligheten! I verkligheten vägrar media systematiskt alltid bikers att komma till tals, så även denna gång. Men bikers har numer en egen mediakanal – Nättidningen Payback – varför vi ändå hörs!

Genmäle till SVT Mittnytt!

I SVT Mittnytt förekom under måndagen en artikel med rubriken ”MC-gäng i Sundsvall kopplat till vapenbrott?” med, som vi ser det, ett flertal felaktigheter vilka vi här kommer att bemöta.

I Sverige har vi ett rättssystem som går ut på att alla medborgare äger rätten att betraktas såsom oskyldiga under den rättsliga processen intill dess att en dom som vunnit laga kraft föreligger. Inte minst på grund av att ett stort antal personer frihetsberövas för att senare under processen bli frisläppta.

I aktuellt fall är det en enskild person som är misstänkt för vapenbrott och narkotikabrott och ingen mc-klubb varför rubriken är djupt felaktig och saknar fog då det inte förekommer några fakta som säger att klubben som förening eller som helhet är involverade i den misstänka gärningen samt då inte fler än en person är misstänkt.

I Sverige finns en del löst sammansatta nätverk med brottslighet som syfte och idé. De kan utgöras av gatugäng, stadsdelsgäng eller av direkta nätverk som bildats med syfte att begå brottsliga handlingar. Dessa sammanslutningar utmärks av att de saknar struktur och fast organisation såväl som styrelse, stadgar, regelverk samt av att de inte har någonting med biker- eller mc-kulturen att göra.

MC-klubbar sätter motorcykeln i centrum av sin verksamhet. De har styrelse, stadgar, regelverk samt är uppbyggda kring idén att köra motorcykel och att umgås med likasinnade. De har således en fast struktur, bärande idé och, viktigast av allt, är mc-klubbar och aldrig gäng!

I Sverige finns över 300 000 registrerade motorcyklar. Tillsammans med anhöriga och barn innebär det att cirka en halv miljon människor tar aktiv del i mc-kulturen. Därutöver kommer alla de människor som bär på ett intresse av att se, höra eller läsa om motorcyklar. För denna stora grupp människor kan motorcyklar anses berika livet. Att såsom SVT försöka skjuta över eller härleda en enskild persons brottslighet dels på en klubb och dels på bikerkulturen är inte acceptabelt då det inte är frågan om en klubbs gärningar utan en misstänkt persons enskilda handlingar som inte har några förbindelser med hans mc-involvering.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin