• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • ”För att allmänhet och kollegor har rätt att veta” – Om Wierups betyg och bristande samhällsekonomiska insikter!

”För att allmänhet och kollegor har rätt att veta” – Om Wierups betyg och bristande samhällsekonomiska insikter!

Scandbike2013A4b.PDF
”Inte den vassaste pennan i journalistkåren precis”

Expressen-anställde Lasse Wierup är ju inte den vassaste pennan i journalistkåren precis, enligt min personliga åsikt. En åsikt som för övrigt även delas av så framträdande personer som två kriminologer, varav en numer arbetar för polisen och den andra är sveriges internationellt mest erkända kriminolog, samt därutöver Sveriges enda bikerforskare. Det vill säga riktiga experter på området. Som framgår ur länken nedan är experterna den internationellt mycket erkända kriminologen Janne Flyghed. Den numer polisanställda kriminologen heter Robert Andersson och bikerforskaren är Stig Grundvall.

Samtliga personer är djupt kritiska till den så kallade Wierup-”journalistiken” som karaktäriseras av att inga som helst faktahänvisningar eller källhänvisningar tillåts störa texten samt att svepande och grundlösa anklagelser staplas på hög så fort det avser bikerklubbar eller bikers. Se: http://www.payback.name/?p=7713

Att Wierup därutöver använder sig av utkastade mytomaner och bedragare såsom sanningsvittne i en bok gör ju inte direkt journalistiken trovärdigare… Eller som Jan Guillou uttryckte saken: ”En gangster har lika lite skyldighet att tala sanning i rättssalen som inför en kvällstidningsreporter”. Se: http://www.payback.name/?p=8511 

Om Wierups utbildningar och betyg

Och på tal om journalistik så är det kanske dags att gå igenom Lasse Wierups kvalifikationer såsom journalist och ta fram hans betyg för granskning. Wierup utbildning består bland annat av att han läst enstaka ämnen på Stockholms universitet och Lunds Universitet. På Stockholms Universitet läste Wierup in ett mindre antal poäng inom ett område, med fyra års mellanrum. På Lunds Universitet  läste Wierup även här in enstaka ämnen. Betygen bestod  till största delen av G, den lägsta graden av godkänt i 10  av 14 ämnen. Enstaka ämnen som gav ett antal högskolepoäng men långt ifrån någon examen.

Journalistutbildningen i Sverige är normalt (Universitetsnivå) på 180 poäng och tre läsår. Lasse Wierup genomförde dock hela sin journalistutbildning på Skurups Folkhögskola under endast ett läsår. Journalist är i Sverige ingen skyddad titel eller utbildning varför Folkhögskola eller för den delen ingen utbildning alls gör att man likväl kan kalla sig journalist.

Tydligen var Wierups utbildning inte tillräckligt lång och omfattande för att klargöra för eleven att för att skapa någon form av trovärdighet kring skrivandet måste varje speglat ämne och påstående också ledas i bevis varje gång. Käll- och faktahänvisning torde inte alls ha ingått i kursen eller råkade personen vara svårt sjuk när det avsnittet avhandlades.

Skurups Folkhögskola är privatägd och har därför inte behövt lämna ut uppgifter eller betyg över Wierups utbildningsprestationer…

Wierups betyg Stockholm          Wierups betyg Lund

Varför? För att allmänheten och journalistkollegor har rätt att veta om Wierups utbildningsnivå och betyg!

Varför skriver vi då om Wierups betyg? Jo, för att under veckan som gått har Wierup författat artiklar om det faktum att en internationellt känd och välrenommerad kiropraktiker är medlem i en mc-klubb under rubriken: ”De har rätt att veta vem de behandlas av”!?

W. skriver således två hela artiklar om en föreningstillhörighet som är helt laglig varför det saknas anledning att ens ta upp saken medialt. Wierup menar att anledningen till att han skriver om saken är att allmänheten har rätt att veta vem som behandlar dem. Wierup menar då att det är ett viktigare kriterie för den skadade och behandlade personen att känna till sin kiropraktikors föreningstillhörighet än att veta att kiropraktikorn är känd över hela världen för sin kompetens och sin yrkeskunskap??? Ett minst sagt absurt ställningstagande.

I samma mån anser vi självklart att det är av yttersta vikt därför att allmänhet såväl som för den seriösa delen av sveriges journalistkår äger kännedom om vilken personlig utbildning artikelförfattaren har liksom utbildningslängden samt vilka betyg i de respektive ämnena personen kan framvisa. Därav Paybacks publicering.

Wierup och Polisen saknar utbildningskompetens för att inse de samhällsekonomiska konsekvenserna av arbetets art!

Vi vill fortsätta med att rikta uppmärksamheten kring Wierups journalistik på ytterligare två punkter.

1. När man läser Wierups går det inte att gå förbi det faktum att skrivelserna är medvetet framställda och beredda för en om fakta kring mc-klubbarna helt okunnig allmänhet. Skrivelserna har ett enda syfte – att förstora fördomarna mot en hel kulturs medlemmar utan att fördenskull presentera några som helst fakta i saken.

Utmärkande för såväl ett antal journalister med agenda, som polisen samt andra aktörer som väljer att stapla enskilda medlemmars brottslighet på hög är även att de aldrig skildrar positiva saker med bikerkulturen. De skriver aldrig exempelvis om Paybacks arbete och alla de juridiska framgångar eller ärenden vi drivit under åren. Varför? För de har ett uppdrag att misskreditera bikers och bikerkulturen och bortser från all form av allsidig rapportering kring kulturen som skulle kunna påvisa att bikerkulturen faktiskt har rätt i att de förföljs av myndigheterna!

2. I Wierups utbildning ingår inte alls några studier i Nationalekonomi eller Samhällsekonomi. Det innebär att W. inte äger utbildningskompetens att se det direkta sambandet mellan hans artikelförfattande och de långsiktiga konsekvenserna av hans skrivelser. I fallet med kiropraktikorn kan artikeln mycket väl innebära att personen mister behandlingskontraktet med det företag han arbetar för och att han framöver kan få svårt att erhålla arbete efter skriverierna.

Vad får då saken för konsekvenser för kiropraktiokorn och för alla andra bikers som drabbas av samma skriverier i tidningarna eller av polisens påtryckningar mot arbetsgivare att avskeda bikers?

Fryshuset har, via just två stycken nationalekonomer, tagit fram ett material vad en medlem i en förening kostar samhället Vi citerar: Rapporten visar bland annat att en enda gängmedlem som är kriminell i 15 år kostar samhället cirka 23 miljoner kronor. 

Det innebär att en person, som via Wierups skriverier eller via polisens påtryckningar, får sparken och jagas ut ur samhället kostar samhället i runda tal 1,5 miljoner kronor varje år. Denna kostnad förstoras ytterligare om man ser till att personen tidigare bidragit till samhället genom att inbetala skatt på förtjänad inkomst.

I fall liknande Kiropraktikorns kanske den årliga summan av inbetalda skattemedel kan uppgå till någonstans mellan 300 000 och 500 000 årligen. Således kostar i ett likvärdigt fall som Wierups skriver om och/eller efter polisens olaga påtryckningar cirka 1,5+0,5 miljoner = 2 miljoner kronor årligen. I loppet av 15 år sammanlagt 30 miljoner kronor i stället för att samhället fått in 0,5×15 = 7,5 miljoner kronor. Således gör sig Wierup och polis sig skyldiga till att ha förslösat 37,5 miljoner kronor i ett enda enskilt fall av samhällets resurser! 

Siffrorna i det enskilda fallet torde vara höga men även för en person med lägre inkomst torde det innebära väldigt stora summor när personerna istället för att arbeta och inbetala skattemedel istället drivs ut i kriminalitet med enbart kostnader för samhälle.

Vi uppmanar därför såväl den vid årsskiftet nytillträdande polismyndigheten såväl som Expressen-redaktionen att bekosta en utbildning i samhällsekonomi/nationalekonomi för alla de poliser samt journalister som arbetar med bevakning kring mc-klubbar så att de bättre förstår de omfattande samhällsekonomiska konsekvenserna av deras arbete! Idag har  ju varken polisanställda eller de journalister som arbetar mot bikerkulturenmed sig denna kunskap i bagaget varvid de svårligen kan inse de större samhällsekonomiska konsekvenserna av sina arbeten.

Länk till Fryshusets rapport:
http://fryshuset.se/nyheter/sa-mycket-kostar-gangkriminalitet-och-extremism/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin