Varning! Desinformation från polisen angående informatörsverksamheten!

Rikskriminalens pressekreterare, Varg Gyllander,  gick i mitten av december ut med uppgiften att Rikskriminalen lägger ned infiltratörsverksamheten med omedelbar verkan på grund av säkerhetsproblem och att verksamheten beräknas återupptas någon gång under 2011.

Payback har idag nåtts av meddelandet att detta är ren desinformation från Rikskriminalen och polisen. Verksamheten pågår, och har pågått i oförminskad omfattning, utan några som helst uppehåll. Uppgifterna kommer från den journalist, med mycket goda kontakter långt in i det svenska polisväsendet men även djupt in i mediavärlden, som Payback tidigare berättat om. Se vidare nedanstående länkade inlägg.

Uppgifterna om infiltratörsverksamheten utgör överskottsmaterial som journalisten kommit över i samband med grävande arbete för kommande artiklar. Mer om detta arbete inom kort. Han/Hon snubblade också över följande kortfattade information i ärendet:

Källdrivning

Det finns en speciell avdelning som arbetar med att skaffa informationskällor och som med hjälp av pengar och strafflindring driver “källorna” till insatser. Därav kallas arbetsmetoden Källdrivning. Gruppen hjälper källorna med exempelvis skatteärenden, försäkringskasseärenden, arbetsförmedlingskontakter med mera i samarbete med andra myndigheter. En sådan informatör kan spåras genom att personen plötsligt erhållit ett arbete, passerat en bostadskö, fått försäkringsersättning trots tidigare avslag med mera. Detta är den vanligaste samarbetsformen.  Även strafflindring förekommer samt direkta penningutbetalningar.

Denna verksamhet handlar alltså inte om infiltration utan om informationsinhämtning från källor mot förmåner i form av myndighetssamarbete.

Artikel om Paybacks journalistkontakt

Artiklarna om Rikskriminalens avslöjade desinformation:

http://folket.se/nyheter/inrikes/1.898497

http://www.metro.se/se/article/tt/2010/12/16/polisinfiltrator – bortplockad

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin