• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • För första gången nämner den “Myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet” inte ett ord om mc-klubbar!

För första gången nämner den “Myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet” inte ett ord om mc-klubbar!

Trendbrott?!

Nationella underrättelsecentret, Nuc, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den organiserade brottsligheten, redovisar årligen en nationell lägesbild om organiserad brottslighet. Varje år sedan 2009 när den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes har mc-klubbar på olika sätt och i olika grad omnämnts däri.

Inte en antydan om mc-klubbar!

Benämningarna som använts har varit flera men aldrig så att de kunnat misstas. Klubbarna har benämnts direkt med utskrivna namn, ryggmärkesklubbarna, emblemförsedda, självmarkerande m-fl benämningar. I den nya lägesbilden rörande 2018-2019 finns dock inga hänvisningar alls till mc-klubbar eller något användande av begrepp enligt ovan som hänvisar till mc-klubbar.

Hopp om att Polisen insett att mc-klubbar inte är kriminella!

Ett glädjande trendbrott som vi hoppas innebär att polisen lyssnat och nu börjar rikta om arbetet mot de grupper som faktiskt utövar brottslighet i Sverige nämligen de grupper som rapporten fokuserar på: löst sammansatta nätverk utanför och i utsatta områden.

Lägesbilden 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin