Belastningsregister som bevis för Paybacks oskuld!

En biker använde sig nyligen av en artikel skriven av Payback i en rättsförhandling för att underbygga sin sak. Inget konstigt med det. Det har hänt ett flertal gånger.

Det märkliga är reaktionen. Motpartens rättsliga ombud bemöter artikeln med att hävda att artikeln och uppgifterna är inget att fästa vikt vid då personen som skrivit artikeln är en grovt, kriminell  person med omfattande och mycket grov, brottslighet på sitt samvete!!??

Ett absurt skeende som bara kan drabba bikers!

Återigen, ett yttrande som ett ombud i en rättsförhandling aldrig  ens skulle komma på tanken att påstå om en person utanför bikerkulturen. Ett absurt och närmast surrealistikt skeende! Det finns helt enkelt ingen hejd på vilka smutsiga vapen motparten är beredd att använda för att misstänkliggöra och smutskasta bikerkulturens företrädare när de presenterar rena fakta och bevis för att motparten ljuger!

Payback Belastningsregister!

Nåväl, jag har nu beställt och erhållit ett belastningsregister som jag härmed lägger upp för att bevisa min oskuld. Jag är inte en grovt, kriminell person med en mängd grova brott på mitt samvete! Påståendet om att så skulle vara fallet är bara ett djupt osmakligt sätt att smutskasta mina skrivelser och mitt arbete från myndigheter som känner sig alltmer hotade av arbetet och de klara och kontrollerbara fakta jag däri redovisar. Uppgifter som står i direkt kontrast och motsättning till  de substanslösa och svepande anklagelser som länge riktats mot bikerklubbarna.

Belastningsregistret är för utlandsändamål då ett sedvanligt belastningsregister endast består av ett dokument som  säger att om du är utan uppgifter i belastningsregistret medföljer inte någon sida 2. Huruvida en sida 2 medföljer dokumentet eller ej vet bara mottagaren varför det inte kan användas i avsikt att bevisa sin oskuld. Ett belastningsregister för utlandsändamål kostar å ena sidan en slant men å andra sidan står det också i klartext att ”För ifrågavarande person förekommer ingen uppgift i registret”.

Fienden har avväpnats och avslöjats som lögnare!

Jag bedömer att summan för belastningsregistret är väl investerade pengar för att en gång för alla få stopp på spekulationer, rykten och lögner rörande mitt brottsregister. Nu går arbetet vidare utan att denna skugga mer kan falla på arbetet. Fienden har överbevisats om att ljuga och fara med osanning och ett vapen har för all framtid desarmerats och destruerats och kan inte längre användas av Payback-arbetets fiender.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin