• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Arbetsdomstolen underkänner Polismyndighetens uppsägning av kvinna med påstådd koppling till mc-miljön!

Arbetsdomstolen underkänner Polismyndighetens uppsägning av kvinna med påstådd koppling till mc-miljön!

I dom nr: 4922, mål nr: A 48/20 och A 85/21 fastslår Arbetsdomstolen att det var fel av Polismyndigheten att säga upp en kvinna för obevisat umgänge med personer med koppling till en mc-klubb.

Kvinnan i fråga godkändes först inte för säkerhetsklassad tjänst, därefter stängdes hon av från arbetet med lön för att slutligen avskedas. Kvinnan hade arbetat inom Polismyndigheten sedan 2007.

Polisen anförde att kvinnan umgåtts med personer med kopplingar till eller medlemmar inom en mc-klubb. Hon hade blivit klippt och tatuerad av personer med kopplingar till mc-miljön. Hon ska vidare ha gjort olaga dataslagningar på släktingar och personer inom mc-miljön, samt brustit i att medverka vid säkerhetssamtal.

Kvinnan förde då saken via Polisförbundet direkt till Arbetsdomstolen, vilket går att göra vid medlemskap i fackförbund.

Arbetsdomstolen slår fast att dataslagningar skedde för mer än 10 år sedan och att Polisen inte lagt fram några skriftliga bevis för sakens riktighet. Vidare ansåg Arbetsdomstolen att Polisens uppgifter är vaga. Arbetsdomstolen slår därför fast att uppsägningen skett utan nödvändigt laga stöd och att kvinnan därmed har rätt till 80 000 kronor i skadestånd.

Paybacks kommentar: Alla personer som har kopplingar till eller som är i mc-miljön bör för sin egen skull gå med i yrkesgruppens fackförening. Facken kan föra ett uppsägningsärende direkt till Arbetsdomstolen och har också en betydligt större möjlighet att få rätt i ett arbetsärende än vad en bikerorganisation har. Inte för att de nödvändigtvis har större kompetens men för att de just inte är bikerrelaterade vilket har funktion i ett samhälle som är fortsatt drabbat av svår bikerfobi. En bikerorganisation måste också driva ett arbetsrelaterat ärende via civilrätten innan de kan föra saken till arbetsdomstolen vilket gör ärendet både tidsödande och kostsamt.

Artikeln

Domen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin