• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rapport från HDCS årsmöte 20130815 Borgholm omkring negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet!

Rapport från HDCS årsmöte 20130815 Borgholm omkring negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet!

Det var 300 deltagare på årsmötet som hölls mellan kl 11.00 och 12.15.

Med anledning av att jag skrivit en motion om att jag särbehandlades som medlem i mc-klubb som är med i Sverigemodellen var jag på plats. Jag nekades att bli lokalombud i Nyköping av distriktsombudet Aulis Hakala Eskilstuna med hänvisning till att det enligt stadgar i federationen av Harleyklubbar i Europa så får HDCS inte samarbeta med sk enprocentsklubbar. Yggdrasil mc är ingen en procentsklubb och bär inga märken om detta heller. Vi är med i Sverigemodellen sedan ett par år tillbaka.

Undertecknade informerade på årsmötet om vad Sverigemodellen är och hur den startades både muntligt och skriftligt under motionspunkten. Styrelsen för HDCS yrkade avslag på motionen med följande motivering:

Distriktsombud och andra poster väljs av årsmötet och styrelsen sätter sin tilltro till att årsmötet väljer de personer som är lämpliga för de befattningar som skall tillsättas och som på bästa sätt kan representera H-DCS.
Föreningens stadgar är tydliga vad som avser medlemskap och styrelsen ser inga skäl att ändra stadgarna.
Styrelsen föreslår därför att årsmötet att avslår motion om stadgeändring.

Det var inte mkt debatt efter att jag dragit min information och motionen lästs.

Vid omröstning var det 10 -15 personer som röstade ja till motionen och övriga nej, så tyvärr så blev det inget.

Däremot vid övriga frågor så var det en tjej som var lokalombud i Stockholm som tog upp vad är det som gäller för lokalombud, för nu fungerar det som så att man anmäler sitt intresse till distriktsombudet om att man vill hjälpa till och hon blev accepterad och undrade vilka kriterier det är som gäller. Det uppdrogs till styrelsen att återkomma angående detta.

Med anledning av den behandlingen av medlemmar som både är med i HDCS och Sverigemodellklubbar uppmanar jag till att man avslutar sitt medlemskap i HDCS. Eller att man nästa år bestämmer sig för att delta och rösta igenom en ändring.

Hasse Hedlund

Tidigare inlägg i saken:
http://www.payback.name/?p=10477

http://www.payback.name/?p=9976

http://www.payback.name/?p=9848

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin