• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Två skandaler: Om Per-Samuel Nissers unika sjötomtsarrende och om världens dyraste jordhög!

Två skandaler: Om Per-Samuel Nissers unika sjötomtsarrende och om världens dyraste jordhög!

   
Klicka på bilderna för större versioner

Kommunstyrelsens ordförande i Karlstad har nu betalt sin första arrendeavgift för sjötomten!

Kommunstyrelsens ordförande i Karlstads Kommun, Per-Samuel Nisser (M) har efter 22 avgiftsfri arrendeår nu inbetalt sin första arrendeavgift för år 2017. 10 650 kronor för en sjötomt vilket innebär en månadskostnad på ”hela” 887.50 kr för en helt unik sjötomt!

Per-Samuel Nisser, som är identisk med den person som fungerat som talesman för Karlstads Kommun i flera år kring den fastighet som kommunen till mycket omfattande kommunala belopp genom rättstvister försöker få Hells Angels MC att avflytta från, har nämligen alltsedan 1995 residerat gratis på den arrendetomt han nu börjat betala för.

Payback publicerade nyheten och Nissers gratisarrende!

En del minnesgoda läsare kommer säkert ihåg när Payback den 10 december 2013 publicerade kontraktet mellan kommunen och Nisser samt bilder på stugan belägen på samma tomt. Klicka här

Kommunen och Nisser förklarade att Payback försökte smutskasta Nisser

Payback-artikeln fick Kommunen att gå ut med en presskommuniké förklarande att Payback försökte smutskasta Nisser vilket följdes upp av radiointervju där Nisser förklarade att det Payback sa var felaktigt. Några timmar senare lät det dock annorlunda i TV då Nisser inte kom ihåg alla turer i ärendet…

Rikstäckande media täckte nyheten samt följde upp och bevisade att Payback hade rätt

Dagen efter följde därefter SVT upp ärendet med att konstatera Nissers kontrakt var unikt och att inga andra bostadsarrenden med sjötomt förekom vid sjön. Torbjörn Frykstedt,avdelningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad sade i en intervju: På kommunal mark är det inte särskilt många som har sjötomt med bostadsarrende. Det finns ett fall, nej, det finns inget fall där uppe vid Alstern utan det är nog det enda.

Nåväl, vi är vana att bli beskyllda för att fara med osanning och felaktigheter från myndigheter och myndighets-personer. Det visar sig dock alltid att vi har rätt och har belägg för vad vi säger i slutänden! Nu har Nisser således för den unika sjötomten betalat 887,50 kr i arrendeavgift varför åtminstone denna sak därmed avslutats.

Läs utförligt om alla turer i ärendet via ovanstående länk!

Karlstad Kommun ljög media rakt upp i ansiktet om mopedutbildning för att bli av med mc-klubb!

När vi ändå är inne på Karlstads Kommun vill vi också påminna läsarna om att kommunen sade upp Out Of Order MC för avflyttning för att de påstod sig vilja använda marken till att utbilda ungdomar i trafiksäker körning med hjälp av utbildade fritidspedagoger och trafiksäkerhetsorganisationen NTF.

Efter att kommunen tvingats betala 1,5-2 miljoner kronor för avflyttning av fastigheter och hyresersättning m.m. till klubben. Sex år senare publicerade Payback en bild på marken som vi vid tillfället kallade Probably the most expensive pile of dirt in the world! Inga som helst planer kring mopedutbildning hade förverkligats utan hela området utgjordes av ett jordupplag och förvildade buskar. Det visade sig då att kommunens företrädare hade ljugit media rakt upp i ansiktet och inte förverkligat någonting av vad som påstods och egentligen bara betalat dyra kommunala skattemedel för att bli av med en mc-klubb. Känns det månne igen??

Paybacks artikel gav dock ett för kommunens medborgare fördelaktigt resultat då kommunen i reafart röjde upp tomten vilket klart och tydligt framgår ur bilderna tagna 14 dagar efter artikeln.

Artiklar i ärendet:

http://www.payback.name/karlstad-kommuns-forra-uppkop-av-mc-fastighet-resulterade-i-varldens-dyrast-jordhog-las-hela-berattelsen/

http://www.payback.name/payback-artikel-gav-snabb-effekt-efter-sex-ars-overksamhet-rojde-kommunen-upp-pa-tva-veckor/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin