View Post

Mindre synligt men viktigare Paybackarbete tack vare systematiskt och framgångsrikt motarbete!

Rapporter visar på minskade kontroller! Enligt rapporter som strömmat in från hela landet under åren har antalet kontroller i samband med mc-event drastiskt minskat. Från att ha förekommit vid nästan alla mc-klubbsfester vid Paybacks uppstart 2009 har de blivit ett betydligt mer sällsynt förekommande fenomen. Visst, förekommer det fortfarande kontroller, och vissa klubbar är särskilt …

View Post

Payback Sverige har nu tagit fram ett samlingsdokument med all fakta och forskning kring bikers och bikerklubbar!

Samlingsdokument för fakta och forskningssammanställning om bikers och bikerklubbar! Payback Sverige har under året gått igenom och skrivit om den samlade oberoende forskningen som finns kring bikers och bikerklubbar! Vi har nu tagit ett steg till framåt genom att sammanställa alla artiklarna samt Litteraturförteckningen och infoga dem i ett samlingsdokument. Nytt effektivt verktyg för bikerkulturen …

Varför ska jag/vi gå med i Payback Sverige? Medial meritförteckning med utskrivningsbart dokument! Del 2

Beslutsunderlag I den andra delen rörande anledningen till varför klubbar såväl som enskilda personer via medlemskap borde stödja Payback Sveriges verksamhet och arbete fokuserar vi på de mediala framgångarna. Artikeln innehåller även en utskrivningsbart samlingsdokument över såväl juridiska som mediala framgångar att använda såsom beslutsunderlag vid klubbeslut rörande medlemskap eller för att övertyga vänner och …