• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Mindre synligt men viktigare Paybackarbete tack vare systematiskt och framgångsrikt motarbete!

Mindre synligt men viktigare Paybackarbete tack vare systematiskt och framgångsrikt motarbete!

Rapporter visar på minskade kontroller!

Enligt rapporter som strömmat in från hela landet under åren har antalet kontroller i samband med mc-event drastiskt minskat. Från att ha förekommit vid nästan alla mc-klubbsfester vid Paybacks uppstart 2009 har de blivit ett betydligt mer sällsynt förekommande fenomen.

Visst, förekommer det fortfarande kontroller, och vissa klubbar är särskilt drabbade i samband med klubbfester och till vardags via upprepade kontroller på individnivå. Men överlag är de väsentligt mycket färre än tidigare.

Mediademoniseringen har också minskat kraftigt!

Även mediarapporteringen kring bikerklubbarna tunnas ut för varje år. När Payback startades upp skrev vi flera motartiklar om dagen och kommenterade och motbevisade medialt att saker som skrevs var gravt felaktigt, vinklat samt gravt integritetskränkande för klubbar och medlemmar.

Denna mediarapportering har också drastiskt minskat. Visst, förekommer det fortfarande skandalöst, uselt skrivna artiklar utan några som helst faktatäckningar med enda avsikt att sälja lösnummer. Men de sker närmast uteslutande i GP och Expressen samt med långa mellanrum i Aftonbladet. Även Lasse Wierup har ju tystnat och övergått till att skriva om helt andra saker såsom polisens problem och förortsgängen efter att ha fått stort mothugg från Payback, exempelvis via intervjuer med forskare och kriminologer omkring Wierups journalistik.

Men knappast någon tar ju dessa snasktidningars reportage på allvar längre då det är oviktiga artiklar skrivna med den enda avsikten att kunna hänvisa till mc-kriget i Expressen, som för länge sedan passerat bäst-före-datumet och därmed är helt inaktuellt för de uttrötta läsarna! I GP:s fall är syftet istället att hänvisa till att Polisen klassar vissa mc-klubbar som kriminella organisationer utefter att de uppfyller EU:s definition för organiserad brottslighet. En definition som avvisats av regeringen, statliga utredningar, Brå och forskare då definitionens utformning gör att närmast alla nätverk som prövas mot definitionen uppfyller kraven. Snattare, mobilrånare, familje-sammanslutningar, mobbinggrupper med flera sammanslutningar. (Se länkade artiklar i slutet av inlägget).

Även i GP:s fall förstår ju därför vem som helst utefter att ha läst några av artiklarna att de är skrivna i ett uppenbart syfte, med en agenda att lyfta fram en definition och inte på grund av att tidningen har något alls att komma med som bygger på fakta. Därför är det bättre att ge dessa media ”rep nog att hänga sig själva” än att sprida skriverierna vidare genom att kommentera dem, då även läsarna numer genomskådar de två tidningarnas avsikter.

Övrig media har tystnat, speciellt vissa lokala tidningar som för ett antal år sedan var väldigt fokuserade på helt horribel rapportering och återgivande av polisrapporter.

Vad innebär då den minskade mediatäckningen och kontrollfrekvensen för Paybacks arbete?

Att kontrollerna ute i landet minskat samt att mediarapporteringen klart avtagit får ju självklart konsekvenser för Paybacks arbete mot all form av negativ särbehandling riktade mot bikers och bikerklubbar!

Som säkert läsarna sett har antalet publicerade artiklar minskat sedan juni månad. Paybacks arbete har kommit till en punkt där vi kan koncentrera våra krafter på mer osynligt men också mer övergripande och viktigare arbete för bikerkulturens överlevnad.

Vi har helt enkelt kunnat gått från att reagera på motparters agerande till att själv ha tid att bygga upp och agera offensivt i vårt arbete för bikerkulturen.

Två viktiga verktyg i kampen framöver!

Payback har under 2016 och 2017 genomfört två väldigt omfattande arbeten. Vi har dels tagit fram en för bikers komplett lagbok med 60 olika avsnitt av relevans för negativ särbehandling av bikers.

Vi har vidare under 2017 genomgått all för bikerkulturen relevant forskning och sammanställt ett samlingsdokument där vi samlat vad olika forskare, socionomer, sociologer, kriminologer, forskningsinstitut, myndigheter, myndighetspersoner, domstolar, rättsväsendet, rikskriminalanställda, författare och journalister, advokater och åklagare, bikerpastorer, statliga utredningar, Brå med flera uttalat eller fastslagit ikring bikers och bikerklubbar med källor och hänvisningar till grundmaterialet samt en utförlig litteraturförteckning.

Dessa två högeffektiva verktyg har tagits fram i en direkt avsikt att vara högeffektiva verktyg för Paybacks vidare arbete i framtiden, juridiskt såväl som medialt. För vårt arbete är inte klart! Arbetet slutar inte förrän inte en enda klubb eller klubbmedlem längre förföljs och trakasseras medialt eller juridiskt!

Hur och med vad kommer Payback att arbeta med framöver?

Vi kommer framöver att arbeta mer osynligt men mer övergripande och vårt fokus är nu följande:

1. Att förbereda och driva övergripande ärenden via stämningar för att få till prejudicerande domstolsutslag med effekt för hela bikerkulturen och där kommer samlingsdokumentet som faktaunderlag att bli ett väldigt viktigt verktyg för allas vår sak!

2. Vi kommer att aktivt arbeta för att påverka beslutsfattare, politiker med flera för att försöka få till stånd ett förbättrat bikerklimat. Här kommer återigen samlingsdokumentet till effektiv användning då den pekar på andras ord och slutsatser och inte våra egna. Målet är att få till dialog, förhandlingar eller utredningar kring bikerstatusen i längden efter bearbetning av aktörer.

3. Vi kommer att publicera webbskolan såsom en direkt utbildning och uppslagsverk för bikers kring våra lagliga fri- och rättigheter och hur vi juridiskt kan bemöta alla ärenden av negativ särbehandlingskaraktär. Här kommer grundarbetet med bikerlagboken in då webbskolan bygger helt och hållet på BikerLagboken!

Vi kommer självklart även att fortsätta skriva genmälen/motartiklar vid behov och vi kommer självklart att även fortsatt driva JO-ärenden och andra juridiska ärenden. Antalet artiklar/vecka kan komma att skifta från inga alls och upp till 5 artiklar/vecka beroende på veckans arbetsfokus enligt ovan.

Vi kommer även att publicera inlägg kring olika företeelser inom bikermiljön samt givetvis information kring Paybacks arbete med jämna mellanrum. Däremellan kommer vi även att publicera viktiga repriser av artiklar av stor vikt att få ut information kring till större kretsar via facebookdelningar.

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

Relaterade artiklar

Omkring EU:s och FN:s definitioner över organiserad brottslighet!

Polisen hänvisar olagligt till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! 

Forskningsstudie totalsågar EU:s definition av organiserad brottslighet då även mobbinggrupper och hedersbrott uppfyller kriterierna!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin