• Allmän rättslära!

    För att kunna driva juridiska ärenden är det av störst vikt att känna till vilka lagar som gäller framför andra samt var man ska leta efter användbara fakta för att kunna bemöta motpartens argumentation. Nedanstående artikel, som även kommer att medfölja den kommande lagboken, behandlar just allmän rättslära. Allmän rättslära Det finns vissa grundläggande fakta inom […]
  • Till Justitieministern: Lär dig lagen! MC-västar skyddas av grundlagen och kan ej begränsas av annan lag!

    Till Justitiedepartementet: Lär er svensk rättskällehierarki samt grundlagens och Europakonventionens ställning! Justitiedepartementet vill förbjuda användandet av väst och olika former av kläder i samband med rättsförhandlingar. Då Justitieministern och departementets sakkunniga och jurister tydligen inte äger någon som helst kunskap om svensk rättskällehierarki eller över domslut och Europakonventionens ställning såsom svensk lag vill vi härmed informera om […]