• JO-anmälan över olaga husrannsakningar hos tre klubbar!

    JO-anmälan över olaga tillslag hos tre bikerklubbar! För att kunna påvisa de obefintliga lagstöden och trakasserande elementen i polisens arbete mot bikerklubbarna tvingas vi byta taktik och framöver i de flesta fall göra bredare JO-anmälningar som tydligt visar att det föreligger en systematik i övergreppen mot bikers och bikerklubbar. Payback har nu färdigställt och insänt en JO-anmälan gällande husrannsakningar […]