• Polisen till lärdom: Information kring användande av tvångsmedel!

    Bakgrund Med anledning av den polisinsats som ägde rum i samband med Hells Angels MC Eastsides fest under lördagen och där ett mycket stort antal personer, oavsett om personerna var förare eller passagerare, utsattes för olaga id-kontroll, olaga kroppsvisitering samt fordonsgenomsökning finner vi anledning att till att börja med i fulltext presentera Paybacks dokument omkring […]
  • Payback Sveriges medlemsstöd – Samling av Dokument och Dialogstöd!

    En samling av Payback Sveriges olika dokument för medlems- och dialogstöd Standardiserad Protokollbegäran: http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf Händelseanmälan och fullmaktsdokument: http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf Dialogstöd vid kontroller: http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf Dialogstöd västförbud: http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf Laminerad Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal samt er adress: http://www.payback.name/?p=15165 Klubbskylt: http://www.payback.name/wp-content/uploads/klubbskylta4pdf.pdf Laginfo om aktuella Polislagsparagrafer: http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf Allmän information kring […]