• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit om att JO öppnat en utredning efter att polisen utsatt en biker för olaga ID-kontroll och kroppsvisitering utan att brottsmisstankar förelåg. Den utsatta bikern har på egen hand anmält händelsen till JO. Se tidigare länkad Payback-artikel nedan.

Polisen medger bristande lagstöd!

Nu har Polismyndigheten inkommit med svar till JO rörande sin syn på polisinsatsen. Överraskande nog medger polisen att kroppsvisitationen företagits utan att erforderligt lagstöd förelegat! Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att ”Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

Polisen anmärker slutligen att den initiala inrapporteringen vid händelsen kunde varit mer utförlig samt att Polisområdet har för avsikt att informera poliser i yttre tjänst kring förutsättningarna för tillämpningen av Polislag 19 samt vikten av en tydlig avrapportering och dokumentation.

Kommer ni ihåg vad Payback bland annat skrev om tidigare: Sätt rättssäkerheten i första rum och återutbilda varenda polis i vad polisen får och inte och börja straffa ut varenda polis som inte håller sig inom lagen! Se: http://www.payback.name/?p=17889

Paybacks kommentar

Bikers är inte bortskämda med att Polisen medger misstag (läs: aldrig) och att de handlat olaga, utan att lagstöd förelegat för en insats. När så sker två gånger på kort tid blir man närmast chockerad! Det är dock väldigt positivt och förtjänar stort beröm för polisen att så nu är fallet! Först skedde detta i samband med en olaga husrannsakan hos en klubb och nu i samband med en olaga kroppsvisitation! Bra arbetat! Fortsätt så!

Vi vill härunder även utdela ett stort beröm till Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg som i båda fallen uttalat sig i Polismyndighetens namn och författat JO-svaren! Det är trevligt att se att polismyndigheten fått tillgång till en jurist som faktiskt förstår innebörden i begreppen rättssäkerhet och rättfärdigheten och står upp för att alla har rätt att behandlas lika inför lagen! Så även bikers! Mycket bra jobbat!

Vad är det då vi ser? Är detta inledningen på en ny fas för bikers att polisen tänker arbeta med lagen som rättesnöre för första gången? Självklart är det ännu för tidigt att uttala sig om det är en ny trend eller om det är undantagsfall men oavsett så har vi nu under kort tid sett två olika fall där polisen medgett felaktiga och olaga insatser mot biker vilket är mycket glädjande! Å lika snabba som Payback är att fördöma felaktiga polisinsatser ska vi självklart vara stora och vara lika snabba att berömma Polismyndigheten när de gör rätt! Det är ju det Payback vill och hela tiden har strävat efter – att få polisen att arbete mot bikers såväl som alla andra medborgare utefter lagen!

Paybacks tidigare artikel om ärendet:
Ännu en JO-utredning mot polisen gällande en biker som kontrollerats och visiterats utan lagstöd!
http://www.payback.name/?p=17573

Polisen medger olaga husrannsakan mot mc-klubb:
http://www.payback.name/?p=17914

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin