Högst trolig påtryckning från myndighet!

 

Högst trolig påtryckning från myndighet!

Allt började med att min chef sent en fredag eftermiddag fick ett sms med en bild på mig tillsammans med en text där det förklarades att avsändaren fått denna bild och att det klart framgår att jag är medlem i en kriminell mc-klubb. En mc-klubb som även har nära samarbete med en annan kriminell mc-klubb, och att deras företag inte kan fortsätta att ha samarbete med företag som stödjer den typen av verksamhet.

Bilden är stulen från min Facebook, som för övrigt är mycket begränsad för utomstående, och det telefonnummer som sms:et kom från var givetvis ett anonymt kontantkort. Numret har jag inte fått ta del av tyvärr…

Beträffande textens utformning så var den mycket sakligt skriven. Det kändes direkt att personen som skrivit verkade ha betydligt mer kunskap inom ämnet än en normal ”Svensson” som enbart läser kvällstidningar.

Då min chef ringde mig var han mycket upprörd. Jag förnekade inget utan sa att vi lugnt och sansat tar en diskussion om detta på måndag förmiddag.

Så blev inte fallet, utan kontakt med styrelsen togs, och vad jag förstår nu efteråt så var det styrelsen samt delar av koncernledningen som blivit inblandade under helgen. Jag kontaktade Payback och fick vidare kontakt med Ismo. Efter samtal med Ismo så fick jag goda råd och tips, bland annat att försöka spela in samtliga diskussioner och samtal i ärendet.

Måndagen kom och jag blev kallad till möte. Kort och gott fick jag valet att antingen lämna klubben eller behålla min anställning. Väljer jag klubben så kommer ett utköp troligen att bli aktuellt. Jag förklarade att jag alltid haft en knivskarp linje mellan min fritid och min arbetstid. Jag har aldrig några supportkläder eller klistermärken på varken bil eller hoj samt att jag aldrig kört med väst till mitt arbete. Jag har alltid varit väldigt strikt med privata samtal under arbetstid och vad jag gör på min fritid är min ensak och vice versa. Kan även tillägga att jag börjar närma mig 30-års hojåkning varav över 25 år i klubbkulturen samt att min chef redan när han anställde mig var medveten om mitt klubbengagemang. Det han inte visste var att jag bytt klubb för närmare 2 år sedan men jag fann ingen anledning till att informera honom om detta.

Han intygade under detta möte att han var mycket nöjd med mina insatser på jobbet samt att han även intygade min skarpa linje mellan arbete och fritid. Jag fick igenom en veckas betänketid och mötet avslutades. Allt rapporterades på kvällen till Ismo. Dagen efter fick jag ett nytt telefonsamtal från min chef där han förklarade att väljer jag jobbet så dras det ett streck över allt och det kommer aldrig mer att nämnas. Stämningen på jobbet var nu minst sagt tryckt mellan mig och min chef som jag känt i närmare 16 år…

Jag vill också här tillfoga att företaget misstänkte från början att sms:et var från en kund medan jag,
även om jag inte kunde bevisa motsatsen hävdade så inte var fallet utan att detta garanterat kommer från en ”myndighet”. Vi har vidare aldrig fått något uppföljande sms eller mail i ärendet…

Ledningen vidtog dock vissa förebyggande åtgärder. Exempelvis att om någon kontaktades omkring detta så
skulle ingen uttala sig i frågan utan hänvisa allt till ledningen. Ledningen skulle i sådana fall svara att jag
fortsätter att arbeta och vara anställd på företaget då jag inte gjort mig skyldig till något brott
eller på något sätt misskött mitt arbete eller min anställning.

På torsdagen samma vecka kom ytterligare information där det påpekades att det som sagts på tisdagen kunde ha missuppfattats. Det som menades var att efter jag tagit mitt beslut så skulle ledningen besluta om hur dom ställde sig till mitt beslut. Jag påpekade att detta var en total omvändning mot vad som tidigare sagts men fick inget gehör för detta.

Samtidigt fick jag dagligen ett härligt stöd från fru, mina bröder och övriga vänner som visste vad som hände och sist men inte minst, från Ismo och Peter på Payback. Måndagen kom och jag meddelade mitt beslut genom att berätta att jag väljer både att stanna kvar i klubben och behålla mitt jobb! Samtidigt lämnade jag över kontaktuppgifter till min advokat Ismo och förklarade att då detta handlar om min fritid så hanterar jag all kontakt men min advokat utanför arbetstid och att min arbetsgivare nu får ta all kontakt i ärendet via Ismo. Jag anser att jag har annat att göra på dagarna än att diskutera detta ärende. Jag meddelade även att jag erbjuder dem en veckas betänketid precis som jag tidigare fått.

På torsdagen fick jag på ett möte reda på att allt ligger i knät på min chef då ledningen först nu tagit reda på att det blir dyrt att köpa ut mig. Jag ifrågasatte hur det kommer sig att ledningen först ger mig ett ultimatum utan att ta reda på vilka konsekvenser de olika besluten får… På detta fick jag dock inget konkret svar.

Jag tyckte att det var ett illa behandlat ärende då man först sätter en anställd som alltid skött sig under press och när han sedan tar ett beslut som inte går i den riktning som ledningen tror (önskade), då först genomför man en konsekvensanalys?

Hur som helst, min chef fick då ensam ta beslutet, om han kunde fortsätta jobba med mig. Så rullade allt på som vanligt. Om inte så skulle företaget läggas ned, då jag är en uttalad nyckelperson som organisationen inte skulle klara sig utan då jag hanterar all från Innesälj till service hos kunder på fartyg ute till havs. Detta är uttalande från min chef då han beskrev vad en förlust av mig skulle innebära vilket då skulle detta drabba resterande 5st anställda… Effekten skulle då givetvis även bli att dom slapp köpa ut mig eftersom företaget blir nedlagt!

Några mindre organisatoriska förändringar skulle det dock bli, vilket jag utan problem kan leva med.

Nu har det gått en tid sedan detta inträffade och man kan summera hela historien enligt följande. Den första tiden efter allt detta, så var set såklart en mycket ansträngd situation på arbetet. Nu några månader senare så är det betydligt bättre. De har väl insett att bara för att jag är medlem i en förening så innebär det inte att jag plötsligt är kriminell, utan att jag är samma person som innan man fick detta serverat framför sig.

Oavsett hur mycket myndigheterna vill smutskasta och förnedra så ska man sätta sig upp emot dem och hävda sin rätt! Tack vare min kontakt med Payback och den snabba professionella hjälp jag fick där så kunde jag agera på ett korrekt sätt utan att riskera något.

Har man skött sitt arbete och inte blandat ihop arbete och fritid, utan respekterar de regler som finns på arbetsplatsen, ska man och kan man, utan risk sätta hårt mot hårt och gå vinnande med huvudet högt från den striden!!

Länk till Paybacks samlingssida för vittnesmål om myndighetsövergrepp:
http://payback.name/vittnesmal/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin