• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Filmbevis på hur polisen olaga trakasserar såväl advokat som bikers utan några brottsmisstankar!

Filmbevis på hur polisen olaga trakasserar såväl advokat som bikers utan några brottsmisstankar!

Ovanstående filmklipp är ett typexempel på en sedvanlig men likaväl fullständigt olaglig poliskontroll av bikers då det överhuvudtaget inte förekommer några som helst brottsmisstankar. Här förekommer olaga kroppsvisitation, olaga id-kontroll, olaga filmning från polisens sida samt obstruktion av laga dokumentationsfilmning från privatpersoner av myndighetsarbete samt ofredande av filmare samt vägran att legitimera sig som tjänsteman. Polisen låtsades dessutom inte veta vad ett lagstadgat PL-27 protokoll är för något!?

OBSERVERA! Samtliga ovanstående beskrivna insatser från polisens sida utgör tvångsmedel och kräver såväl lagstöd som brottsmisstanke för att få utföras.

Den som filmar händelserna är advokat och tillika vice ordförande i Payback Sverige, Ismo Salmi. 

Advokat Ismo Salmis berättelse

På platsen för tingsrättslokalen uppehöll sig också ett mycket stort antal poliser. Såvitt jag kunde bedöma, uppträdde poliserna mycket burdust mot medlemmarna i Red Devils MC genom föraktfulla fnysningar och genom att avkräva legitimation. Red Devils-medlemmarna uppträdde däremot mycket lugnt och sansat…

Jag talade i telefon i händelsernas inledningsskede. Jag gick därefter ut på tingsrättens trappa eftersom jag såg att där hände något som kunde ha inverkan på mina klienter. En av personernas goda vänner, tillika medlem i Red Devils MC, och som var på plats som moraliskt stöd, blev av polisen avkrävd legitimation. Jag bedömde att polisen saknade grund för sin begäran, och eftersom polisen utövade tvångsmedel mot en person som var på plats som moraliskt stöd åt mina klienter och mina klienters situation därför kunde påverkas, såg jag det som min skyldighet att genom filmupptagning dokumentera händelsen.

När jag började filma skeendet, ställde sig en civilklädd polisman i vägen för mig och började ropa ”Ojsan!, hejsan!, står jag här!?”. Jag flyttade på mig åt sidan för att kunna fortsätta filmandet, men polismannen följde efter och fortsatte sitt hojtande. I samband med detta började en civilklädd poliskvinna att filma mig och ställde sig samtidigt i vägen för mitt filmande.

Eftersom jag ansåg att polisen hade gjort fel mot mig, frågade jag den civilklädde polismannen huruvida han var polis och om hans namn. Han vägrade att ge mig dessa uppgifter. Jag vände mig därefter till den civilklädda poliskvinnan och frågade henne om hon var polis, vilket hon besvarade jakande, varefter jag frågade henne om hennes namn, vilket hon vägrade ge mig. Hon frågade mig om mitt namn, vilket jag gav henne. Jag frågade henne också om hon filmade mig, vilket hon besvarade med att ”du filmade ju mig”. Därefter uppstod en ordväxling mellan mig och henne angående det tillåtliga i hennes filmande av mig.

Under min ordväxling med poliskvinnan, uppmanade plötsligt polismannen mig att jag ”skulle lägga ner min attityd”, varvid han ställde sig mycket nära mig, på ett avstånd om uppskattningsvis 50 cm, uppenbarligen som ett försök att skrämma mig. På min fråga om vad han menade, uppgav han att jag ”inte var särskilt trevlig”. Därefter uppmanade polismannen mig att ”gå in och jobba istället”.

Min sammantagna bedömning är att polisen, utöver att rent allmänt underligt beteende på rena sandlådenivån, har gjort fel genom att ha avkrävt en person legitimation, ställt sig i vägen för mig när jag filmade, filmat mig, vägrat ge mig namnuppgifter uppmanat mig att ändra mitt beteende och genom att försöka skrämma alternativt ofreda mig…

Om vissa lagöverträdelser av polisen i sammanhanget

Polismans uppträdande: http://www.payback.name/?p=16816

Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807

Lagligt och olagligt kring filmning: http://www.payback.name/?p=16770

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin