Nordiskt Paybackmöte och stort tack till Garage1 MC, Göteborg!

PayBack100x60ny2015.PDFgarage1mc1

Nordiskt Paybackmöte i Göteborg

Under lördagen arrangerades det första av två årliga nordiska möten för de nordiska Payback-organisationerna. I sedvanlig ordning informerades kring vad som sker i länderna samt vilka åtgärder de aktuella länderna vidtar mot insatserna. Väldigt mycket direkt info om arbetsmetoder uväxlades även samt erfarenheter däromkring. Mycket värdefullt möte att nu smälta och ta till sig allt som informerades kring.

På kvällen deltog även mötesdeltagarna på arrangörsklubbens barhäng.

Stort tack till Garage 1 MC, Göteborg

Vi vill även å allas vägnar rikta ett stort tack till arrangörsklubben, Garage 1 MC,  för ett i sedvanlig stil perfekt genomfört arrangemang. Service, logistik, mat, dryck, boende allt var av högsta klass!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin