• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Viktig information om Payback Sveriges kombinerade Informations- och Konfrontationspolitik

Viktig information om Payback Sveriges kombinerade Informations- och Konfrontationspolitik

 

Payback Sverige anklagas emellanåt för att föra en högljudd konfrontationspolitik. Det är en sanning med modifikation varför vi här har för avsikt att förklara hur Payback Sveriges verksamhet är uppbyggd och varför. Payback Sveriges kombinerade informations- och konfrontationspolitiks faktiska innebörd i praktik och i verkligheten.

Payback Sveriges Informationspolitik

Payback Sveriges verksamhet består av två delar varav informationsdelen tillskapades först. Vi skapade Nättidningen Payback i januari 2009 varefter vi skapade en nyhetsplattform på Newsdesk där Sveriges samtliga journalister och massmedieredaktioner är medlemmar och kan ta del av medlemsorganisationernas pressmeddelanden.

Payback Sverige startade även under våren 2009 en plattform på Newsmill, Sveriges största debattforum på internet med samhällsdebattörer,författare, journalister, politiker med flera som medlemmar.

Nättidningen startades med tre syften:
–  sprida korrekt information kring bikerkulturen till media och allmänhet
– ge aktuell information till bikerkulturen om lagar och förslag m.m som berör bikers eller bikerklubbarna
– skriva försvarsartiklar när klubbar eller enskilda bikers angrips

Payback Sverige har under åren haft en av de allra mest lästa plattformarna på MyNewsdesk vilket är mycket bra då samtliga storföretag, stora organisationer, politiska partier och myndigheter regelbundet lägger upp pressmeddelanden och nyhetsinformation på plattformen. Idag finns 300+ pressmeddelanden upplagda med samlad information om bikerkulturen.
Länk till Payback Sveriges pressmeddelanden på MyNewsdesk

På Newsmill har vi lagt upp 39 olika artiklar med korrekt information kring bikerkulturen samt en del  provokativa artiklar i avsikt att ge uppmärksamhet och skapa debatt. Ett flertal artiklar har varit de mest lästa under perioder och användaren har även toppat de enskilda medlemmarnas lässtatistik ett antal gånger vilket måste bedömas vara mycket framgångsrikt med tanke på de deltagande debattörerna.
Länk till Paybacks inlägg på Newsmill

Nättidningen Payback vinner också hela tiden nya läsare och når allt högre läsarsiffror. Detta inte minst med tanke på att Payback är alla de nordiska Payback-organisationernas officiella organ men även på grund av det mediala intresset kring de  juridiska fall vi driver.

Payback Sverige har under åren även förekommit flitigt i media. Många tidningsartiklar har skrivits om våra fall och vi har även själv kommit till tals och fått publicerat ett flertal artiklar, genmäle m.m i många tidningar och sammanhang. Därutöver har vi medverkat i radio- och tv-intervjuer.

Att informationsverksamheten är framgångsrik och utgör ett effektivt vapen illustreras i två aktuella fall. Efter ett massivt angrepp i media mot bikerkulturen i allmänhet och en mc-klubb i synnerhet från kommunföreträdare och kommunalråd i Eskilstuna beviljades Payback Sverige ett genmäle varefter Eskilstuna-Kuriren tog klar ställning  på ledarplats för Payback Sveriges argument och mot den egna kommunens företrädare.
Länk till alla inläggen i saken 

Payback Sverige skickade en informationsskrivelse kring västförbud till Konstitutionsutskottets ledamöter vilken föredrogs för ledamöterna före KU:s yttrande. KU rekommenderade därefter riksdagen att rösta nej till  västförbudet direkt utefter Payback Sveriges information.
Länk till  KU-beslutet

Payback Sverige skickade därefter en likvärdig information till samtliga riksdagspartier inför omröstningen den 12 april inkluderande resultatet av Namninsamlingen mot motionen om västförbud i offentlig lokal och restaurang/krog som iscensattes och drevs av Payback Sverige.

Länk till infoprmationsdokument m.m

Payback Sveriges Konfrontationspolitik

Att informera är bra men har trots allt en begränsad funktion för en kultur där allmänhet och media matats fulla med lögner från framför allt polismyndigheternas sida under cirka 20 år. Det är bra blåögt och naivt att tro att bikerkulturen förmår vända förföljelserna genom att bara informera. Information fungerar i vissa ärenden som ovan men för att vända förföljelserna krävs att vi rent faktiskt i praktiken bevisar och övertygar en desinformerad media och allmänhet att polismyndigheterna systematiskt kränker bikers och bikerklubbarnas fri- och rättigheter. Och här kommer konfrontationen in.

Payback Sverige har även framgångsrikt fört en juridisk kamp för bikerkulturens fri- och rättigheter. Vi har:

– Vunnit åtta raka domstolsförhandlingar gällande kommunala västförbud varav 2 i landets högsta rättsinstans för ärendena – Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Vi vann även två raka domstolsförhandlingar gällande en enskild, klubbansluten bikers rätt att trots föreningstillhörighet få tillbaka och att fortsättningsvis äga rätt att inneha vapentillstånd. I detta ärende satte Polisen in Kriminalunderrrättelsetjänstens främste så kallade ”mc-gängsexepert” för att underkänna våra argument vilket totalt misslyckades.

– Vi har hjälpt två bikers som avskedats på grund av klubbtillhörighet att återfå arbetet.

– Vi har som juridiskt ombud i tre olika fall förmått Justitieombudsmannen att inleda utredningar över Polismyndighetens arbetsmetoder gentemot bikerkulturen.

– Vi har drivit tre olika ärenden till Europadomstolen för prövning. Ett övergripande ärende rörande 16 ämnesområden, 235 bilagor och 1 552 sidor. Ett ärende avseende västförbud i offentlig lokal samt ytterligare ett rörande västförbud i krog/pubmiljö.

Se bland annat: http://www.payback.name/?p=6064

Payback Sveriges kombinerade informations- och konfrontationspolitik

Bikerkulturen har under många år försökt bemöta de alltmer accelerande förföljelserna mot kulturen genom att informera. En taktik som fullständigt misslyckats och bara tvingat oss allt mer bakåt för att nu stå med ryggen mot väggen utan möjlighet att backa mer. Nu tar vi striden för vi accepterar helt enkelt inte mer. Vi har fått nog och nu måste vi slåss med alla former av verktyg och medel för att vinna tillbaka mark och våra lagstadgade fri- och rättigheter.

Payback Sverige har utarbetat en särskild kombinerad informations- och konfrontationspolitik som visat sig vara extremt framgångsrik utefter bikerkultursförhållande. Metoden har visat sig vara både effektiv och verksam och ger oss valmöjligheter att utefter ärendets omfattning välja angreppsmetod. I vissa fall som med mediala angrepp eller vid motionsförslag informerar vi om det korrekta kring bikerkulturen och det rättsliga läget. Ett fungerande instrument i vissa fall som vi redovisat ovan.

Tyvärr är dock informationsverktyget trubbigt och det minst effektiva vapnet och därför måste vi oftast välja konfrontationsverktyget för att bemöta angreppen. För du kan inte informera när polisen gör olaga intrång och misshandlar bikers. Du kan inte informera när de beslutat om kontrollinsatser mot flera hundra festdeltagare och där Polisen anser sig ha ett lagstöd för sina åtgärder. Du kommer inte att kunna informera när en mängd maskerade poliser med k-pistar i högsta hugg och med hetsade polishundar beslutat sig för att slå till mot en mc-klubb utan någon laglig grund.

Du måste ta dessa typer och många andra ärenden till domstol eller till JO för att få lagligheten i polisens metoder granskade, kritiserade och i förlängningen förbjudna. Polisen kommer inte frivilligt att avstå sina stora, tillkämpade resurser för att bekämpa bikerkulturen. De måste tvingas tillbaka och förbjudas använda de metoder de alltför länge använt mot bikerkulturen!

Därför har vi skapat Payback Sveriges verksamhet utefter en kombinerad informations- och konfrontationspolitik. Bara tillsammans utgör dessa både vapen ett effektivt verktyg. En metod utan den andra som alternativ – har varit, är och kommer alltid att vara verkningslös!

Payback Sverige: We´ll stand the ground & We won´t back down!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin