Viktig info: Utvädering av polisens officiella insatsresultat på chappen!

Vår energiska och förträffliga medarbetare Anna har lyckats med konststycket att krama blod ut ur en sten vilket inebär att hon efter idog brev- och telefonkontakt lyckats utverka polisens officiella statistik kring polisinsatserna kring arrangemanget ”Till Minne av Swedish Bike Meet på Chappen 2011 och 2012. Mycket bra jobbat, Anna!

Vi ska nu granska sifforna och sätta in dem i ett vidare perspektiv över insatsernas storlek i förhållande till uppnådda resultat.

Polisens siffror över insatsresultaten 2011 och 2012

2011- 7 st anmälningar:
Stöld                              3
Misshandel                  2
Mord                             1
Förlorat körkort         1

2012 – 9 st anmälningar? Vi räknar det som 8 st då den sammanlagda summan utgörs av 8 och inte nio förseelser.
Stöld                            3
Misshandel                 1
Skadegörelse              1
Ofredande                   1
Förlorat körkort         1
Okänd                           1

Adekvata jämförelsedata för polisinsatsen 2011 och 2012

Polisens officiella statistik ska då jämföras med bevakningens storlek i antalet poliser samt sättas i samband med kostnaden per beivrat brott för att dels få ett mått på effektiviteten i polisinsatsen de respektive åren men även för att

Statistik för polisinsatsen 2011

Polisinsatsen 2011 hade cirka 25 poliser i tjänst under 2011 års arrangemang, 3-6 juni. Polisinsatsen var således begränsad. Vi räknar då inte polisnsatsen efter att mordet förövats då den insatsen var så kallat extrordinär.

Polisinsatsen pågick under 78 timmar x 25 poliser x 920 kr/h = 1 794 000 kr

För dessa 1 794 000 kronor beivrade polisen 7 brott: 1 794 000/7 = 256 285 kr/ beivrat brott

Antalet polistimmar 78 h x 25 poliser = 1 950 h

Antalet polisinsatstimmar ställda mot antalet beivrade brott: 1 950 h / 7 brott = 278,5 h /brott

Statistiken för polisinsatsen 2012

Polisinsatsen 2012 pågick under tiden 1-3 juni under 72 timmar. 500 poliser, bilutgifter, provkostnader, hundkostnader, helikopterkostnad för 15 000 kr/h innebär att polisens direkta kostnader uppgick till i storleksordningen 40 miljoner kr.

För dessa 40 miljoner kronor beivrade polisen 8 brott enligt officiell statistik. Det gör en kostnad för polisen att beivra enskild förseelse på:
40 000 000/8 förseelser = 5 000 000 kr/beivrat brott.

Antalet polistimmar = 500 st x 72 h = 36 000 h

Antalet polisinsatstimmar ställda mot antalet beivrade brott: 36 000 h / 8 brott = 4 500 h /brott

Polisens insats var 40 ooo ooo/1 794 000 = 22,3 gånger större under 2012 än 2011.

Slutsats

Vi kan således konstatera att en 22,3 gånger större polisstyrka under 2012 än 2011 medförde att polisen kunnat beivra ytterligare ett (1 st) brott!?? En ofantlig polisstyrka innebar således inte att mer än ett enda ytterligare brott kunde beivras vilket i sig också bevisar att polisens styrka var helt oproportionell vilket utgör kravet för varje enskild polisinsats utefter Polislagen 8, behovs- och proportionalitetsprincipen.

Kostnaden för de officiellt beivrade brotten var under 2012, 5 miljoner/ beivrat brott jämfört med 256 285 kr/beivrat brott under 2011. Kostnaden per beivrat brott var således 5 000 000/256 285 kr = 19,5 gånger högre per beivrat brott 2012 än 2011.

Antalet arbetade polistimmar per beivrat brott 2012 jämfört med 2011 = 4 500 h/278,5 h = 16,5 gånger högre 2012 än 2011

Summa summarum visar att polisinsatsen under 2012 saknat lagstöd enligt polislagen 8 då den ej skett utefter den tvingande behovs- och proportionalitetsprincipen.

Slutsatsen kan även dras vid att en större polisinsats kostar betydligt mer men är även betydligt mer inneffektiv på alla områden!

Länk till polisdokumentet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin