• Hemsida
 • >
 • Payback Sverige
 • >
 • Uppmaning till bikerklubbarna! Skicka in artiklar kring alla former av Välgörenhetsrun eller annan välgörenhet till Payback!

Uppmaning till bikerklubbarna! Skicka in artiklar kring alla former av Välgörenhetsrun eller annan välgörenhet till Payback!

Payback Sverige har skapat en speciell sida där vi framöver kommer att publicera alla skrivelser kring bikerklubbars Välgörenhetsrun eller annan form av Välgörenhet som sker i en bikerklubbs regi.

Avsikten är att sprida informationen om den stora samhällsnyttan bikerklubbarna faktiskt gör för att förmedla en positiv och mer heltäckande och sann bild kring bikers! Lokala media skriver tämligen ofta om dessa bikerrun men allmänheten i stort får inte del av att detta är ett vanligt förekommande fenomen med välgörenhetsrun inom bikerkulturen för att nationell media inte alls skidrar saken.

Payback har genom sin Nättidning samt via en cirka 9 000 medlemar stor facebookgrupp möjligheten att sprida informationen om varje event så den når väldigt stora delar av befolkningen vilket bikerkulturen självklart ska utnyttja.

Vi uppmanar därför alla klubbar som framöver ordnar välgörenhetsrun m.m. eller på annat sätt utövar välgörenhet att skicka in en enkel text  med uppgifter kring:

 • När runet/välgörenheten ägde rum
 • Vilken eller vilka klubbar som arrangerade runet
 • Namnet på runet
 • Syftet med runet
 • Antalet deltagare
 • Hur mycket pengar eller liknande som samlades in

Skriv texten rakt i ett mejl till: paybackpeter@hushmail.com så publicerar vi inlägget. Medsänd gärna några bilder.

Länk till Välgörenhetssidan: http://payback.name/valgorenhet/

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin