• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till Expressen och Polisen: Kriminaliteten sjunker bevisligen i kommuner där mc-klubbar etablerar sig!

Till Expressen och Polisen: Kriminaliteten sjunker bevisligen i kommuner där mc-klubbar etablerar sig!

medgeneralize

Expressen publicerade under söndagen en artikel där de med understödd av mc-världsturisten, poliskommissarien Patrik Andersson, påstår att kriminaliteten ökar där mc-klubbarna etableras och i vanlig ordning att mc-klubbarna sysslar med olika former av kriminalitet? Bevisen lyser som vanligt helt med sin frånvaro av det uppenbara skälet att sådana bevis inte existerar. Turist? Den danska författaren Peter Höeg sade en gång: Det finns ett enda sätt att försöka förstå en annan kultur. Att leva den. Att flytta in i den, att be att få bli tåld som gäst, att lära sig språket. De som således helt saknar erfarenheter från att ha levt inom en värld är och förblir blott en turist oavsett vilka epitet en tidning använder för att presentera desamma!

Här nedan följer forskningsbevis på att polis och Expressen har totalt fel när de menar att kriminaliteten ökar där mc-klubbar etablerar sig! Tvärtom finns fakta och forskningsbelägg för att kriminaliteten sjunker över tid i kommuner där mc-klubbar etablerar sig!

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit rent översiktligt om Joakim Hilldéns forskning rörande Effekten av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996-2003. 

Vi går nu igenom arbetet ordentligt för att få fram fakta gör hur arbetet lagts upp, exakt vad som utreds samt vad forskningsarbetet ger för konkret resultat.

Undersökta Brottskategorier

Hilldéns forskning och arbete avser effekten av att en mc-klubb flyttar in i olika bostadsområden utefter sex olika brottskategorier:

– Tillgrepp av fordon
– Stöld ur och från fordon
– Inbrottsstöld
– Misshandel mot män utomhus

samt därtill även total brottslighet, total tillgreppsbrottslighet, total våldsbrottslighet och total hotbrottslighet.

Om uppgifterna

Brottskategorierna  är valda utefter att de enligt polisens olika rapporter avser mc-klubbarnas brottsbeteende eller brottsstruktur.

Uppgifterna som ligger till grund för forskningen har hämtats från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).

Vi ämnar här inte gå in på de olika vetenskapliga modeller som används för att få fram det konkreta underlaget rörande effekten av mc-klubbarnas inflyttning till olika bostadsområden. Modellen är alltför vetenskaplig och akademisk och skulle troligen trötta läsarna. de som är intresserade hänvisas till forskningsarbetet som sådant som länkas till nederst i artikeln.

Förväntad effekt av en mc-klubbs inflyttning till en kommun 

Hilldén beskriver på sidan 11 (s 13 vid användning av Acrobat Reader) den förväntade effekten av en mc-klubbs inflyttande i en kommun enligt följande: Den förväntade effekten av organiserad brottslighet på brottsligheten är positiv enligt den kriminologiska teorin. Alltså, ett kriminellt MC-gäng i kommunen skulle enligt teorin göra att brottsfrekvensen ökar.

Verklig effekt: Antalet anmälda brott minskar då ”kriminella mc-gäng” finns i en kommun!

Sidan 28 (s 30 vid användning av Acrobat Reader) anger såsom slutsats följande: MCxtrend, som fångar upp effekterna över tid, är däremot negativa och signifikanta i alla fall utom Total hotbrottslighet, Total våldsbrottslighet och Misshandel mot män, vilket skulle kunna tyda på att antalet anmälda brott minskar då kriminella MC-gäng finns i kommunen. 

Sidan 29 (s 31 AR): De negativa effekterna av kriminella MC-gäng på anmälda brott kan också vittna om att den faktiska brottsligheten minskar över tid i kommuner med MC-gäng. Att den faktiska brottsligheten skulle minska överensstämmer inte med teorin. En tänkbar förklaring till detta märkliga faktum skulle möjligtvis kunna vara att det finns en avskräckande effekt av kriminella MC-gäng i kommunen även för andra brottslingar. 

Sidan 30 (s 32 AR): Resultaten från avsnitt 6.2 ger inga indikationer på att en etablering av kriminella MC-gäng i kommunen initialt ökar brottsligheten (egentligen antalet anmälda brott). Effekten på brottslighet över tid var däremot negativ, vilket tyder på att antalet anmälda brott minskar då det finns kriminella MC-gäng i kommunen.

Sidan 30 (s 32 AR): Om man tittar på de brottskategorier där antal anmälda brott erfarenhetsmässigt överensstämmer väl med den faktiska brottsligheten (framförallt tillgreppsbrott), kan resultatet tolkas som att brottsfrekvensen paradoxalt sjunker över tid i kommuner med kriminella MC-gäng.

Författaren och journalisten Dick Sundevall konstaterar att brottsfrekvensen sjunker på grund av klubbetablering och för att polisen bevakar dygnet runt

Dick Sundevall är en prisbelönt grävande journalist och författare som idag driver Magasinet Paragraf. I artikeln Grogrund för Svensk Maffia skriver han följande angående följderna för brottsfrekvensen i områden där Hells Angels MC etablerat sig: När Hells Angels (HA), eller liknande MC-grupperingar, bildar en ny avdelning på någon ort etablerar de sig för det mesta i ett industriområde. I sådana är det ofta inbrott då de ligger lite avsides. Men när HA kommer dit upphör inbrotten. Dels för att HA inte accepterar sånt i sin närhet då de vill ha en bra relation till den närmaste omgivningen, och få om ens någon vill bråka med HA. Och dels för att det kör omkring polisbilar i området nätterna igenom för att bevaka HA. Därmed har övriga företagare i området till slut fått den polisbevakning på nätterna som de en längre tid har efterfrågat.

I artikeln Grov organiserad brottslighet i Magasinet Paragraf framför Dick Sundevall liknande tongångar: Hells Angels blir alltid populära i det närmaste grannskapet, där de etablerar sig. Med Hells Angels i området rumlar det inte omkring påtända eller berusade personer som trakasserar närboende. Och de företag eller privatpersoner som finns i närområdet runt HA kan sluta försäkra sina hem, villor och företag, för inbrotten, bilstölderna och skadegörelsen upphör i området. Det upphör därför att HA inte accepterar att småbus och pundare agerar i deras närområde – och därtill för att det, på grund av HA:s närvaro, finns polisbilar i området dygnet runt.

Slutord

Forskningens resultat överraskar forskaren och stämmer inte med den teorin forskaren tillägnat sig via förläsningen av polisens olika rapporter. Detta faktum framgår tydligt framförallt i skrivningarna: Att den faktiska brottsligheten skulle minska överensstämmer inte med teorin och kan resultatet tolkas som att brottsfrekvensen paradoxalt sjunker över tid i kommuner med kriminella MC-gäng.

Forskaren försöker därefter att få teorin att stämma med Polisens olika rapporter genom att antyda att resultatet kan tyda på att anmälningsbenägenheten minskar då mc-klubbar flyttar in i en kommun. Denna slutsats är dock inte byggd på vare sig fakta eller forskning utan utgör forskarens desperata vilja att försöka hitta en förklaring som överensstämmer med Polisens olika demoniserande påståenden kring mc-klubbarna i ett flertal rapporter.

Faktum kvarstår dock: Forskningen visar att på område efter område av de brottstyper som av polisen pekat ut vara mc-klubbarnas sysselsättning så ökar inte antalet brott! BROTTEN MINSKAR istället på dessa områden!

Vad bevisar då forskningen? Två saker! 1. Att verkligheten kring mc-klubbar inte stämmer med polisens påståenden i olika rapporter! 2. Att brottsligheten verkligen minskar då en mc-klubb flyttar in i ett bostadsområde och därigenom ökar huspriserna då områdena blir mer attraktiva för husköpare!

Författaren och journalisten Dick Sundevall pekar på ytterligare en faktor som är svår för polisen att förneka nämligen just det faktum att polisen mer eller mindre dygnet-runt-bevakar mc-klubben så kommer inte kriminella att verka i området mer.

Forskningsarbetet

Artikeln Grov organiserad brottslighet

Artikeln Grogrund för svenska maffia

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin