• Hemsida
  • >
  • the AMA's Public Information Director
  • AMA kan inte verifiera sanninghalten bakom 1 %-begreppets uppkomst!

    Vi fick ett tips från en norsk biker om att det i boken Dulaney, William L. (November 2005), ”A Brief History of ”Outlaw” Motorcycle Clubs”, International Journal of Motorcycle Studies, framgår att American Motorcycle organisation inte kan dokumentera förekomsten av att ett uttalande från organisationen gav upphov till 1 %-beteckningen. I boken står nedanstående: