• Förslag om att smyginföra kronvittnen samt om avskaffad hovrättsförhandling!

      Regeringens utredare, Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs tingsrätt och f.d rikspolischef, har lagt fram betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningsförslagen är tämligen långtgående och vi väljer att presentera de viktigaste i punktform för att avsluta med Paybacks kommentarer samt med länk till sidan med de nedladdningsbara filerna kring utredningsslutsatserna. Utredningens förslag i […]